Cale de navigare

Cereri

Pentru a afla informații despre situația actuală a cererilor de contribuţie financiară din partea FEG, puteţi efectua căutări prin simpla introducere a unui cuvânt cheie şi/sau prin utilizarea unuia sau a mai multor criterii predefinite.

Procedura

1. Când se depune cererea?

  • atunci când unui stat membru îi sunt aduse la cunoștință cazuri de disponibilizări masive cauzate de globalizare sau criză, și
  • după ce angajatorul și reprezentanții sindicali au convenit asupra unui plan social.

Se realizează un plan de asistență pentru angajații afectați, cu contribuția persoanelor de contact pentru FEG din statul membru respectiv.

2. Acest plan poate fi înaintat Uniunii Europene drept cerere de finanţare parţială prin FEG.

3. Comisia Europeană evaluează planul şi îl înaintează spre aprobare autorităţii bugetare europene (Consiliul şi Parlamentul European).

4. Dacă propunerea este aprobată, statul membru respectiv poate primi până la 60% din costurile planului său de acţiune.

image

Articolul 2 litera (a): Întreprinderea, furnizorii şi operatorii săi în aval.

Articolul 2 litera (b): Un sector dintr-o regiune sau din două regiuni învecinate.

Articolul 2 litera (c): Pieţe ale muncii de mici dimensiuni sau circumstanţe excepţionale, în care prevederile de la articolul 2 literele (a) şi (b) nu sunt îndeplinite în totalitate.