Ścieżka nawigacji

Wnioski o wsparcie

Aby sprawdzić bieżący stan poszczególnych wniosków, można przeprowadzić wyszukiwanie według słowa kluczowego lub wybierając poniżej jedno lub kilka wcześniej określonych priorytetów.

Jak to działa

1. Kiedy:

  • państwo członkowskie zostaje powiadomione o masowych zwolnieniach, które są skutkiem globalizacji lub kryzysu oraz
  • kiedy przedstawiciele pracodawców i pracowników wspólnie przyjęli plan socjalny

pod nadzorem przedstawicieli tego państwa członkowskiego w EFG opracowany zostaje plan pomocy pracownikom objętym zwolnieniami.

2. Taki plan można złożyć jako wniosek do Unii Europejskiej o częściowe finansowanie w ramach EFG.

3. Komisja Europejska ocenia plan i przedkłada go do zatwierdzenia władzy budżetowej UE (Radzie i Parlamentowi Europejskiemu).

4. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, państwo członkowskie może otrzymać kwotę w wysokości do 60 proc. kosztów przewidzianych w planie działania.

image

Artykuł 2 lit. a): Przedsiębiorstwo oraz jego dostawcy i producenci znajdujący się poniżej w łańcuchu dostaw.

Artykuł 2 lit. b): Sektor w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach.

Artykuł 2 lit. c): Niewielkie rynki pracy lub wyjątkowe okoliczności, w przypadku których warunki określone w art. 2 lit. a) lub b) nie są całkowicie spełnione.