Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Hakemukset

Tämän hakutoiminnon avulla voi hakea tietoa globalisaatiorahastolle jätettyjen tukihakemusten käsittelyn etenemisestä. Hakuja voi tehdä avainsanan ja/tai muiden hakukriteerien avulla.

Hakumenettely

1. Kun

  • jäsenvaltio saa tiedon globalisaatioon tai johonkin kriisitilanteeseen liittyvistä laajoista irtisanomisista ja
  • työntekijöiden ja työnantajan edustajat ovat sopineet sosiaalisesta toimintasuunnitelmasta,

laaditaan globalisaatiorahaston kansallisten yhteyshenkilöiden johdolla suunnitelma työpaikkansa menettäneiden auttamiseksi.

2. Suunnitelmaa voi käyttää hakemuksena, jolla haetaan osarahoitusta EU:n globalisaatiorahastosta.

3. Euroopan komissio arvioi suunnitelman ja tekee EU:n budjettivallan käyttäjälle (eli Euroopan parlamentille ja neuvostolle) ehdotuksen rahoitustuen hyväksymisestä.

4. Jos ehdotus hyväksytään, jäsenvaltio voi saada rahoitustukea enintään 60 % suunnitelman kokonaiskustannuksista.

image

2 artiklan a alakohta: Yrityksen ja sen tavarantoimittajien tai jatkojalostajien työntekijävähennykset.

2 artiklan b alakohta: Työntekijävähennykset tietyn alan yrityksissä yhdellä alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella.

2 artiklan c alakohta: Pienet työmarkkinat tai poikkeustapaus, jossa a tai b alakohdan ehdot eivät kokonaan täyty.