Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Choroba, materská a otcovská dovolenka

Pravidlá pre nemocenské dávky a dávky počas materskej či otcovskej dovolenky sú podobné a uplatňujú sa na osoby poistené v ktoromkoľvek štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku.

Krátkodobé pobyty a dovolenky

Prístup k zdravotnej starostlivosti (napr. nevyhnutná návšteva lekára alebo hospitalizácia v nemocnici) počas dovolenky alebo krátkodobého pobytu z iného dôvodu v jednom z týchto štátov je garantovaný za rovnakých podmienok ako pre občanov dotknutého štátu. Môže to však znamenať, že za niektoré úkony budete musieť platiť rovnako ako oni. Váš európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vám pomôže preukázať vaše nároky.  Prečítajte si viac informácií na našich stránkach o EPZP

Plánované zdravotné úkony v zahraničí

V prípade, že do zahraničia cestuje z dôvodu, aby ste podstúpili určitý lekársky úkon, vybavte si pred odchodom vo vašej zdravotnej poisťovni povolenie (formulár S2). Prečítajte si viac informácií na našich stránkach venovaných plánovanej liečbe

Život v zahraničí 

  • Máte právo na to, aby vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a lieky (t. j. vecné nemocenské dávky) vo vašom štáte bydliska bez ohľadu na to, v ktorej krajine ste skutočne poistení. Máte právo na takú istú liečbu, ako sa poskytuje štátnym príslušníkom dotknutého štátu.
  • V prípade, že ste poistení v inom štáte ako v štáte, kde máte bydlisko, mali by ste sa zaregistrovať v zdravotnej poisťovni v mieste vášho pobytu. Na tieto účely by ste zdravotnú poisťovňu, v ktorej máte poistenie, mali požiadať o vystavenie formuláru S1, ktorý budete potrebovať pre poisťovňu v mieste vášho bydliska. Táto situácia zvyčajne nastáva v prípade dôchodcov, ktorí netrávia dôchodok v krajine, ktorá im dôchodok vypláca a v ktorej sú poistení. Ak ide o krátkodobý pobyt, tak registrácia nie je potrebná.

 Zistite si informácie o vašich právach v jednotlivých krajinách

Peňažné dávky

Za výplatu nemocenských dávok, dávok počas materskej alebo otcovskej dovolenky v hotovosti (t. j. dávok, ktoré nahrádzajú príjem, o ktorý prichádzate v dôsledku práceneschopnosti) vždy zodpovedá štát, v ktorom ste poistení. Tieto dávky sa vyplácajú v súlade s pravidlami štátu, v ktorom ste poistení, bez ohľadu na to kde žijete alebo kde sa zdržiavate.

Ďalšie informácie

Ak chcete vedieť viac o tom, aké pravidlá sa uplatnia vo vašom prípade, prečítajte si naše najčastejšie otázky.

Zdieľať stránku