Заетост, социални въпроси и приобщаване

Болест, майчинство и бащинство

Правилата за обезщетения за болест, майчинство и бащинство са сходни и се прилагат за хора, осигурени в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Кратки престои и почивки 

Имате право на медицинска помощ, която може да ви се наложи да получите по време на почивка или друг временен престой в някоя от тези страни, при същите условия като гражданите на съответната страна. Това означава, че понякога трябва да платите за медицинското обслужване. С помощта на вашата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) можете да докажете правата си.  Повече информация за ЕЗОК 

Планирано лечение в чужбина 

Ако отивате в друга страна специално за лечение, преди това трябва да получите разрешение (формуляр S2) от вашата здравноосигурителна институция. Повече информация за планираното лечение 

Живот в чужбина 

  • Имате право да получавате обезщетения в натура за болест, например лечение или лекарства, в своята страна на пребиваване независимо от това къде сте осигурени в момента. Имате право на да бъдете лекувани по същия начин като гражданите на съответната страна.
  • Ако сте осигурени в страна, различна от тази, в която пребивавате, трябва да се регистрирате в местната здравноосигурителната институция. За тази цел може да се наложи да поискате от своята здравноосигурителна институция формуляр S1, който след това трябва да представите на институцията в страната, в която живеете. Този случай е характерен за пенсионери, живеещи в различна страна от тази, която изплаща пенсията им и в която са осигурени. При временни престои не е необходимо да се регистрирате.

Запознайте се с правата си във всяка отделна страна

Парични обезщетения 

Страната, в която сте осигурени, винаги отговоря за плащането на вашите парични обезщетения за болест, майчинство или бащинство, т.е. обезщетения, получавани вместо заплата, която не се изплаща поради съответната причина. Тези обезщетения се изплащат съгласно правилата на страната, където сте осигурени, без значение къде живеете или пребивавате.

Допълнителна информация 

Вижте нашите често задавани въпроси, за да видите кои правила се отнасят до вашата ситуация.

Споделете тази страница