Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Sygdom og forældreskab

Reglerne om sygdom og forældreskab er ens og gælder for alle, der er forsikret i et EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Korte ophold og ferier 

Du har adgang til lægebehandling, f.eks. en læge eller et hospital, hvis det skulle blive nødvendigt under en ferie eller en anden form for midlertidigt ophold i et af disse lande, på samme vilkår som statsborgerne i det pågældende land. Det betyder, at du nogle gange skal betale. Du kan dokumentere dine rettigheder ved hjælp af dit europæiske sygesikringskort.  Få mere at vide på vores sider om det europæiske sygesikringskort 

Planlagt behandling i udlandet 

Hvis du rejser til et andet land med det særlige formål at modtage lægebehandling, skal du have en erklæring (S2-blanket) fra dit sygesikringskontor, inden du rejser. Besøg vores sider om planlagt lægebehandling for at få mere at vide 

At bo i udlandet 

  • Du har ret til naturalydelser ved sygdom, f.eks. lægehjælp og medicin, i dit bopælsland, uanset hvor du er forsikret. Du har ret til at modtage samme behandling som statsborgere i det pågældende land.
  • Hvis du er forsikret i et andet land end dit bopælsland, bør du lade dig registrere hos den lokale sundhedsinstitution i dit bopælsland. For at gøre det skal du bede sundhedsinstitutionen i det land, hvor du er forsikret, om at få udleveret en S1-blanket, som du derefter skal indsende til institutionen i det land, du bor i. Dette er typisk tilfældet for pensionister, der flytter til et andet land end det land, der udbetaler deres pension, og hvor de er forsikret. Det er ikke nødvendigt ved midlertidige ophold.

Læs om dine rettigheder i hvert enkelt land

Kontantydelser 

Det land, hvor du er forsikret, er altid ansvarligt for at udbetale dine kontantydelser ved sygdom eller forældreskab, dvs. ydelser, der træder i stedet for løn, der er bortfaldet på grund af sygdom. Disse ydelser vil blive udbetalt i henhold til reglerne i det land, hvor du er forsikret, uanset hvor du bor eller opholder dig.

Flere oplysninger 

Se vores FAQ for at få mere at vide om, hvilke regler der gælder for din situation.

Del denne side