Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Nemoc, těhotenství a mateřství (otcovství)

Pravidla pro poskytnutí dávek v nemoci a v mateřství a otcovských dávek jsou velmi podobná a vztahují se na osoby pojištěné v kterémkoli státě EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku.

Krátkodobé pobyty a dovolené 

Během vaší dovolené či krátkodobého pobytu v jedné z daných zemí máte v rámci zdravotní péče nárok na nezbytnou lékařskou péči, která vám musí být poskytnuta za stejných podmínek, jako by se jednalo o státního příslušníka této země. To znamená, že v některých případech za ni budete muset zaplatit. Svůj nárok můžete v této oblasti prokázat prostřednictvím evropského průkazu zdravotního pojištění.  Více informací najdete na našich stránkách věnovaných evropskému průkazu zdravotního pojištění

Plánovaná zdravotní péče v zahraničí 

Cestujete-li do zahraničí výslovně proto, aby vám tam byla poskytnuta lékařská péče, musíte před odjezdem získat od vaší zdravotní pojišťovny oprávnění (formulář S2). Více informací najdete na našich stránkách věnovaných plánované lékařské péči

Život v zahraničí 

  • Máte nárok na věcné dávky v nemoci, za něž se považuje např. zdravotní péče a léky, které vám lze poskytnout v zemi, kde právě žijete, a to bez ohledu na to, v které zemi máte pojištění. Máte přitom právo na stejné zacházení jako státní příslušníci dané země.
  • Jste-li pojištěni mimo zemi, kde právě žijete, měli byste se zaregistrovat u zdravotní pojišťovny v zemi bydliště. K registraci budete nejspíše potřebovat formulář S1, který vám vydá vaše současná zdravotní pojišťovna. Ten předložíte pojišťovně země, v níž právě žijete. Typickým příkladem jsou důchodci, kteří tráví důchod v jiné zemi, než která jim důchod vyplácí a kde mají pojištění. V případě krátkodobých pobytů není tento postup nutný.

Další informace o vašich právech v jednotlivých zemích

Peněžité dávky 

Za poskytnutí peněžitých dávek v nemoci, v mateřství a otcovských dávek je vždy zodpovědná země, ve které jste pojištěni. Patří sem např. dávky nahrazující plat, který byl pozastaven z důvodu nemoci. Tyto dávky budou vypláceny podle předpisů státu, v němž máte pojištění, a to bez ohledu na to, kde právě žijete či pobýváte.

Další informace 

Zajímá vás, jaká pravidla se vztahují na vaši situaci? Informace najdete v odpovědích na časté dotazy.

Sdílet tuto stránku