Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Slimība un palīdzība saistībā ar bērna piedzimšanu

Noteikumi par slimības, maternitātes un paternitātes pabalstiem ir līdzīgi un attiecas uz apdrošinātajām personām jebkurā ES valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

Īslaicīga uzturēšanās un atvaļinājumi

Ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem jums ir pieejama veselības aprūpe, t.i., ārsts vai slimnīca, un varat saņemt medicīnisku palīdzību, kura, iespējams, var būt vajadzīga, kad esat atvaļinājumā vai ar kādu citu nolūku īsu laiku uzturaties kādā no minētajām valstīm. Tas nozīmē, ka dažreiz jums būs jāmaksā. Eiropas veselības apdrošināšanas karte palīdzēs jums pierādīt savas tiesības.  Uzziniet vairāk mūsu lapās par Eiropas veselības apdrošināšanas karti 

Plānota veselības aprūpe ārvalstīs 

Ja dodaties uz ārzemēm ar mērķi ārstēties, pirms došanās ceļā no veselības apdrošināšanas iestādes jums ir jādabū atļauja (S2 veidlapa). Uzziniet vairāk mūsu lapās par plānotu medicīnisku aprūpi 

Dzīvošana ārzemēs 

  • Slimības pabalstu natūrā, t.i., veselības aprūpi un zāles varat saņemt valstī, kurā dzīvojat, neatkarīgi no tā, kur jūs patiesībā esat apdrošināts. Jums ir tiesības uz tieši tādu pašu ārstēšanu kā attiecīgās valsts pilsoņiem.
  • Ja esat apdrošināts citā valstī, nevis tajā, kurā dzīvojat, jums ir jāreģistrējas vietējā jūsu mītnes valsts veselības apdrošināšanas iestādē. Reģistrēšanās nolūkiem jums, iespējams, būs jāprasa no iestādes, kurā esat apdrošināts, S1 veidlapa, kuru tad iesniegsiet mītnes valsts iestādē. Šis gadījums ir tipisks pensionāriem, kuri aiziet pensijā citā valstī, nevis tajā, kas maksā viņu pensiju un kurā viņi ir apdrošināti. Tas nav vajadzīgs tad, ja uzturēšanās būs uz īsu laiku.

Uzziniet, kādas ir jūsu tiesības katrā valstī

Naudas pabalsti 

Valstij, kurā esat apdrošināts, vienmēr ir pienākums maksāt jums slimības, maternitātes vai paternitātes pabalstus naudā, t.i., pabalstus, kas aizstāj algu, kura ir apturēta slimības dēļ. Šos pabalstus maksās saskaņā ar noteikumiem, kuri ir spēkā valstī, kur esat apdrošināts, neatkarīgi no tā, kur dzīvojat vai uzturaties.

Sīkāka informācija 

Ieskatieties bieži uzdotajos jautājumos, lai uzzinātu, kuri noteikumi piemērojami jūsu situācijā.

Ieteikt šo lapu: