Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Boală, maternitate, paternitate

Normele privind indemnizaţiile de boală, maternitate şi paternitate sunt similare şi li se aplică tuturor persoanelor asigurate din ţările UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

Vacanţe şi şederi de scurtă durată

Aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă medicală (consultaţie la medic, spitalizare, tratament etc), dacă se dovedeşte necesar pe durata vacanţei sau a unei şederi temporare într-una din aceste ţări, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării respective. Aceasta înseamnă că uneori va trebui să plătiţi. Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) vă va ajuta să vă susţineţi drepturile.  Aflaţi mai multe de pe paginile dedicate CEASS 

Asistenţa medicală planificată în străinătate

Dacă mergeţi în străinătate cu scopul de a beneficia de un tratament medical, înainte de a pleca, trebuie să obţineţi o autorizaţie din partea casei de asigurări de sănătate (formularul S2). Aflaţi mai multe de pe paginile dedicate asistenţei medicale planificate 

Dacă locuiţi în străinătate 

  • Puteţi beneficia de indemnizaţii de boală în natură (de ex. îngrijiri medicale şi medicamente), în ţara de reşedinţă, chiar dacă sunteţi asigurat în altă parte. Aveţi dreptul la acelaşi tratament ca şi cetăţenii ţării respective.
  • Dacă sunteţi asigurat în altă ţară decât cea în care aveţi reşedinţa, trebuie să vă înregistraţi pe lângă instituţia competentă în materie de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi. În acest scop, contactaţi instituţia care răspunde de asigurarea dumneavoastră şi solicitaţi-i formularul S1 pe care îl veţi înainta ulterior instituţiei din ţara de reşedinţă. În general, cu situaţii de acest gen se confruntă pensionarii care doresc să se stabilească într-o altă ţară decât cea care le plăteşte pensia şi în care au fost asiguraţi. Formularul menţionat nu este necesar în cazul şederilor temporare.

Aflaţi care sunt drepturile dumneavoastră în fiecare ţară

Indemnizaţiile în numerar

Ţara în care sunteţi asigurat răspunde întotdeauna de plata, în numerar, a indemnizaţiilor de boală, maternitate sau paternitate, adică a indemnizaţiilor care înlocuiesc un venit care a fost suspendat din cauza unui astfel de concediu. Indiferent în ce ţară locuiţi, permanent sau temporar, aceste indemnizaţii se plătesc în conformitate cu normele din ţara în care sunteţi asigurat.

Informaţii suplimentare

Consultaţi rubrica întrebări frecvente pentru a afla ce norme se aplică în situaţia dumneavoastră.

Distribuiți pagina