Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Sjukdom och föräldraskap

Reglerna för sjukdom och föräldraskap liknar varandra och gäller för de personer som är försäkrade i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Korta vistelser och utlandsresor

Du har rätt till vård, t.ex. läkar- eller sjukhusbesök, som kan bli nödvändig på en utlandsresa eller under en annan tillfällig vistelse i något av länderna. Samma villkor gäller för dig som för landets egna invånare. Det innebär ibland att du måste betala. Ditt europeiska sjukförsäkringskort är ett bevis på dina rättigheter.  Läs mer om EU-kortet 

Om du planerar vård utomlands

Om du reser till ett annat land i syfte att få vård där, måste du söka förhandstillstånd (S2-intyg) från din sjukförsäkringsinstitution innan du åker. Läs mer om planerad vård utomlands 

Om du bor utomlands 

  • Du har rätt till vårdförmåner, t.ex. vård och läkemedel, i ditt bosättningsland, oavsett om du är försäkrad där eller inte. Du har rätt till exakt samma vård som landets invånare.
  • Om du är försäkrad i ett annat land än det du bor i, bör du registrera dig hos den lokala sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland. Då måste du kanske be sjukförsäkringsinstitutionen där du är försäkrad om ett S1-intyg som du ger till institutionen där du bor. Det gäller t.ex. personer som efter pensioneringen flyttar till ett annat land än det land som betalar deras pension och där de är försäkrade. Det är dock inte nödvändigt för tillfälliga vistelser.

Läs om dina rättigheter i de olika länderna

Kontantförmåner

Det land där du är försäkrad ansvarar alltid för dina kontanta sjuk- och föräldraförmåner, dvs. ersättning för den lön som du inte får på grund av sjuk- eller föräldraledighet. Ersättningen betalas i enlighet med reglerna i det land där du är försäkrad, oavsett var du bor eller uppehåller dig.

Läs mer

Titta i våra vanliga frågor för att se vilka regler som gäller dig.

Dela den här sidan