Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Ziekte en ouderschap

De regels voor prestaties bij ziekte en ouderschap zijn vergelijkbaar en gelden voor personen die verzekerd zijn in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Kort verblijf en vakantie

U hebt toegang tot gezondheidszorg, bv. een arts of een ziekenhuis, voor medische zorgen die u nodig hebt tijdens een vakantie of een ander tijdelijk verblijf in een van deze landen, onder dezelfde voorwaarden als onderdanen van dat land. Dat betekent dat u soms moet betalen. U kunt uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) gebruiken om uw rechten te bewijzen.  Meer informatie vindt u op onze pagina's over de Europese ziekteverzekeringskaart.

Geplande gezondheidszorg in het buitenland

Als u naar het buitenland gaat om er medisch te worden behandeld, dan hebt u voor uw vertrek toestemming (S2-formulier) nodig van uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op onze pagina's over geplande zorg.

Wonen in het buitenland 

  • U hebt recht op prestaties bij ziekte, zoals gezondheidszorg en medicijnen, in het land van uw woonplaats, ongeacht het land waar u werkelijk verzekerd bent. U hebt recht op precies dezelfde behandeling als de onderdanen van dat land.
  • Als u verzekerd bent in een ander land dan het land waar u woont, dan moet u zich inschrijven bij de plaatselijke zorgverzekeraar van uw woonplaats. Daarvoor moet u mogelijk bij de zorginstelling waar u verzekerd bent, een S1-formulier aanvragen, dat u moet voorleggen aan de zorginstelling van uw woonplaats. Dit is doorgaans het geval voor personen die met pensioen gaan in een ander land dan het land dat hun pensioen betaalt en waar ze verzekerd zijn. Dit is niet nodig voor tijdelijke verblijven.

Uw rechten, land per land

Uitkeringen

Het land waar u verzekerd bent, is altijd verantwoordelijk voor het betalen van uw uitkeringen bij ziekte en ouderschap, d.w.z. uitkeringen ter vervanging van een salaris dat wegens ziekte niet betaald wordt. Deze uitkeringen worden betaald volgens de regels van het land waar u verzekerd bent, ongeacht waar u woont of verblijft.

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie over welke regels voor uw situatie gelden.

Delen