Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Zavarovanje za bolezen, starševsko varstvo

Predpisi o koordinaciji zavarovanja za primer bolezni in starševskega varstva so si podobni in se uporabljajo v državah EU, na Islandiji, Norveškem, Lihtenštajnu in Švici.

Krajše bivanje in počitnice

Če med počitnicami oziroma začasnim bivanjem v teh državah potrebujemo zdravstveno oskrbo, imamo enake pravice iz zdravstvenega zavarovanja kot državljani te države. To pomeni, da bomo morali zdravljenje včasih plačati. Svoje pravice dokažemo z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.  Več informacij boste našli na naših straneh o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja

Načrtovano zdravljenje v tujini

Če v tujino potujemo načrtno zaradi zdravljenja, moramo pred odhodom pridobiti odobritev na svojem zavodu za zadravstveno zavarovanje (obrazec S2). Več informacij boste našli na naših straneh o načrtovanem zdravljenju.

Prebivanje v tujini 

  • V državi prebivališča imamo ne glede na to, kje smo dejansko zavarovani, zagotovljene pravice iz zdravstvenega zavarovanja, tj. zdravstvene storitve in zdravila. Za nas velja načelo enakega obravnavanja, kot so ga deležni državljani te države.
  • Če smo zavarovani v eni državi, prebivamo pa v drugi, se moramo v kraju prebivališča prijaviti na tamkajšnjem zavodu za zavarovanje. Na zavodu za zdravstveno zavarovanje, pri katerem smo zavarovani, zaprosimo za obrazec S1, ki ga moramo dati zavodu v kraju prebivališča. Takšen je predvsem primer upokojencev, ki se po upokojitvi preselijo v drugo državo in ne živijo več v državi, v kateri so zavarovani in ki jim izplačuje pokojnino. Obrazec pa ni potreben za začasno bivanje.

Socialne pravice po državah

Denarna nadomestila

Za denarna nadomestila v primeru bolezni, porodniškega in očetovskega dopusta, tj. za nadomestilo za plačo, ki zaradi bolezni ali poroda ni bila izplačana, je vedno pristojna država, v kateri ste zavarovani. Država, v kateri ste zavarovani, vam bo izplačala nadomestilo v skladu s svojimi predpisi, ne glede na državo vašega bivanja.

Več informacij

Več boste izvedeli tudi v odgovorih na pogosta vprašanja.

Povej naprej