Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Sairaus-, äitiys- ja isyysturva

Sairaus-, äitiys- ja isyysetuuksia koskevia sääntöjä sovelletaan henkilöihin, jotka on vakuutettu jossakin EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä.

Lyhyt oleskelu ja lomat

Henkilöllä on oikeus päästä tarvittaessa hoitoon, esimerkiksi lääkäriin tai sairaalaan, loman tai muun tilapäisen oleskelun aikana näissä maissa samoin ehdoin kuin maan kansalaisilla. Tämä tarkoittaa sitä, että sairaanhoidosta voi joskus joutua maksamaan. Oikeus sairaanhoitoon on helppo todistaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) avulla.  Lisätietoja asiasta on eurooppalaista sairaanhoitokorttia käsittelevillä sivuilla. 

Ennalta suunniteltu hoito ulkomailla

Henkilö, joka matkustaa ulkomaille varta vasten saadakseen sairaanhoitoa, tarvitsee ennen lähtöä sairausvakuutuslaitokseltaan luvan (S2-lomake). Lisätietoja asiasta on ennalta suunniteltua hoitoa käsittelevillä sivuilla. 

Ulkomailla asuminen 

  • Henkilöllä on oikeus luontoisetuuksina myönnettäviin sairausetuuksiin, esimerkiksi sairaanhoitoon ja lääkkeisiin, asuinvaltiossaan. Sillä ei ole merkitystä, missä maassa hänet on tosiasiassa vakuutettu. Hän on oikeutettu täsmälleen samaan hoitoon kuin kyseisen maan kansalaiset.
  • Kun henkilö on vakuutettu jossain muussa maassa kuin asuinmaassaan, hänen on rekisteröidyttävä asuinpaikan sairausvakuutuslaitoksessa. Joissakin tapauksissa tätä varten on pyydettävä omasta sairausvakuutuslaitoksesta S1-lomake. Lomake toimitetaan asuinpaikan vastaavaan laitokseen. Tämä koskee esimerkiksi eläkeläistä, joka asuu jossakin muussa maassa kuin siinä, joka maksaa hänen eläkkeensä ja jossa hän on vakuutettu.  Jos kyseessä on tilapäinen oleskelu, rekisteröityminen ei ole välttämätöntä.

 Tietoa sosiaaliturvaoikeuksista maittain

Rahaetuudet

Maa, jossa henkilö on vakuutettu, on aina velvollinen maksamaan rahana maksettavat sairaus-, äitiys- tai isyysetuudet eli etuudet, joilla korvataan sairauden tai lapsen saamisen vuoksi saamatta jääneet tulot. Nämä etuudet maksetaan sen maan sääntöjen mukaan, jossa henkilö on vakuutettu, oli henkilön asuin- tai oleskelupaikka mikä tahansa.

Lisätietoja

Selvitä Usein kysyttyä -osiosta, mitä sääntöjä sinun tilanteessasi sovelletaan.

Jaa tämä sivu