Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Systémy sociální ochrany – MISSOC

Co je MISSOC?

MISSOC neboli společný informační systém o sociální ochrany je zdrojem podrobných, porovnatelných a pravidelně aktualizovaných informací týkajících se systémů sociální ochrany jednotlivých zemí, uváděných anglicky, francouzsky a německy.

V rámci systému MISSOC se dvakrát za rok (v lednu a v červenci) zveřejňují aktualizované informace o systémech sociální ochrany ve 27 členských státech EU a na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku:

  • srovnávací tabulky s 12 hlavními oblastmi sociální ochrany: financování, zdravotní péče, nemocenské dávky, dávky v mateřství, invaliditě, starobní důchody, dávky pozůstalým, dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání, rodinné dávky, dávky v nezaměstnanosti, zaručené minimální zdroje a dlouhodobá péče
  • organizační diagramy a krátké popisy struktury sociální ochrany ve 32 účastnických zemích
  • krátké popisy hlavních opatření sociální ochrany pro osoby samostatně výdělečně činné

Systém MISSOC rovněž aktualizuje řadu průvodců systémy sociálního zabezpečení jednotlivých států, jež jsou určeny občanům, kteří se stěhují do jiných států v Evropě.

Kdo systém MISSOC využívá?

MISSOC využívají:

  • politici a úředníci
  • vědci a studenti
  • lidé, kteří se chtějí přestěhovat do jiné evropské země, například za prací

Jak je zaručena aktuálnost informací?

MISSOC je koordinován Evropskou komisí za asistence sekretariátu, jehož členy Komise sama jmenuje. Každá zúčastněná země jmenuje jednoho či dva korespondenty z příslušného ministerstva či instituce, která odpovídá za otázky sociálního zabezpečení. Korespondenti pravidelně aktualizují srovnávací přehledy i průvodce systémy sociálního zabezpečení jednotlivých států.

Sdílet tuto stránku