Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Sociala trygghetssystem – MISSOC

Vad är Missoc?

Missoc (Mutual Information System on Social Protection) innehåller detaljerade, jämförbara och aktuella uppgifter om nationella socialförsäkringssystem på engelska, franska och tyska.

Två gånger per år (januari och juli) publicerar Missoc aktuella uppgifter om socialförsäkringssystemen i de 27 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Där hittar du

  • jämförande tabeller för de 12 viktigaste områdena för socialt skydd (finansiering, hälso- och sjukvård, sjukdom, föräldraförmåner, invaliditet, ålderdom, efterlevande, arbetsskador, familj, arbetslöshet, garanterad minimiinkomst och långtidsvård)
  • organisationsplaner och korta beskrivningar av socialförsäkringssystemen i de 32 deltagande länderna
  • korta beskrivningar av socialförsäkringen för egenföretagare.

Missoc står också för uppdateringen av en serie vägledningar till EU-ländernas socialförsäkringssystem för dem som flyttar inom Europa.

Vem använder Missoc?

Missoc används främst av

  • beslutsfattare och myndighetspersonal
  • forskare och studenter
  • personer som flyttar till ett annat europeiskt land.

Hur uppdateras uppgifterna?

Missoc samordnas av EU-kommissionen med hjälp av ett sekretariat. Varje land utser en eller två företrädare från de ministerier eller myndigheter som ansvarar för det sociala trygghetssystemet. Företrädarna uppdaterar regelbundet de jämförande tabellerna och vägledningarna till de nationella socialförsäkringssystemen.

Dela den här sidan