Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Sosiaaliturvajärjestelmät – MISSOC

Tietoa Missoc-järjestelmästä

Missoc (Mutual Information System on Social Protection) on EU-maiden yhteinen sosiaaliturvan tietojärjestelmä. Se sisältää vertailukelpoisia ajantasaisia tietoja sosiaaliturvajärjestelmistä. Tietoa on englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Missoc julkaisee kahdesti vuodessa (tammikuussa ja heinäkuussa) seuraavat päivitetyt tiedot EU:n 27 jäsenmaan sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin sosiaaliturvajärjestelmistä:

  • vertailutaulukot, jotka kattavat 12 sosiaaliturvan pääluokkaa: rahoitus, terveydenhuolto, sairaus, äitiys, työkyvyttömyys, vanhuus, leskeys ja orpous, työtapaturmat ja ammattitaudit, perhe, työttömyys, vähimmäistoimeentulo ja pitkäaikaishoito
  • organisaatiokaaviot ja lyhyet kuvaukset 32:n järjestelmään osallistuvan maan sosiaaliturvajärjestelmistä
  • lyhyet kuvaukset itsenäisten ammatinharjoittajien pääasiallisista sosiaaliturvajärjestelyistä.

Missoc vastaa myös kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä esittelevien oppaiden vuosittaisesta päivittämisestä. Nämä oppaat on suunnattu kansalaisille, jotka haluavat tietoa muuttaessaan Euroopan sisällä maasta toiseen.

Järjestelmän käyttäjät

Missoc-järjestelmä sisältää hyödyllistä tietoa esimerkiksi seuraaville ryhmille:

  • poliittiset päätöksentekijät ja virkamiehet
  • tutkijat ja opiskelijat
  • henkilöt, jotka muuttavat asumaan tai työskentelemään toiseen eurooppalaiseen maahan

Tietojen päivitys

Missoc-järjestelmää koordinoi Euroopan komissio, ja tässä tehtävässä sitä avustaa komission nimittämä sihteeristö. Kukin tietojärjestelmässä mukana olevista maista osoittaa sitä varten yhden tai kaksi edustajaa kansallisesta ministeriöstä tai muusta elimestä, joka vastaa maan sosiaaliturva-asioista. Edustajat päivittävät vertailevien taulukoiden ja kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä esittelevien oppaiden tietoja säännöllisesti.

Jaa tämä sivu