Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Sistemi socialne zaščite– MISSOC

Kaj je MISSOC?

Vzajemni informacijski sistem o socialni varnosti (MISSOC) v angleščini, francoščini in nemščini objavlja natančne, primerljive in ažurne informacije o nacionalnih sistemih socialne varnosti.

Sistem dvakrat letno (januarja in julija) objavi posodobljene informacije o sistemih socialne varnosti v 28 državah EU ter Islandiji, Norveški in Lihtenštajnu, vključno s:

  • primerjalnimi preglednicami za 12 glavnih področij socialne varnosti: financiranje, zdravstveno zavarovanje, nadomestila za čas bolniškega in porodniškega dopusta, pokojnine (starostne, družinske, vdovske), nadomestila za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, družinski dodatki, nadomestila za brezposelnost, zajamčeni minimalni dohodek (socialna pomoč) in dodatek za dolgotrajno oskrbo;
  • organigrami in kratkimi opisi sistemov socialne varnosti v 32 sodelujočih državah;
  • kratkimi opisi glavnih ureditev socialne varnosti za samozaposlene.

MISSOC je tudi pristojen za letno posodabljanje vodnikov po nacionalnih sistemih socialne varnosti, namenjenih predvsem državljanom, ki se selijo v drugo evropsko državo.

Kdo uporablja MISSOC?

Sistem MISSOC uporabljajo:

  • snovalci politik in javni uslužbenci
  • raziskovalci in študenti
  • ljudje, ki živijo in delajo v drugi evropski državi

Kdo skrbi za ažurnost informacij?

Delovanje sistema usklajuje Evropska komisija s pomočjo sekretariata MISSOC. Vsaka sodelujoča država imenuje enega ali dva predstavnika ministrstev ali ustanov, pristojnih za socialno varnost. Predstavniki držav redno dopolnjujejo podatkovno zbirko in vodnike po nacionalnih sistemih socialne varnosti z najnovejšimi podatki.

Povej naprej