Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Sisteme de protecţie socială - MISSOC

Ce este MISSOC?

Sistemul de informare reciprocă privind protecția socială (MISSOC) vă pune la dispoziție informații detaliate, comparabile și actualizate periodic despre sistemele naționale de protecție socială, în limbile engleză, franceză și germană.

MISSOC publică de două ori pe an (în ianuarie și iulie) informații actualizate cu privire la sistemele de protecție socială din cele 28 de state membre ale UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, inclusiv:

  • tabele comparative pentru 12 domenii principale de protecție socială: finanțare, asistență medicală, boală, maternitate, invaliditate, vârstă înaintată, urmași, accidente de muncă și boli profesionale, familie, șomaj, resurse minime garantate și îngrijiri medicale pe termen lung;
  • organigrame și scurte descrieri ale structurii de protecție socială din cele 32 de țări participante;
  • scurte descrieri ale principalelor măsuri de protecție socială pentru persoanele care desfășoară activități independente.

MISSOC răspunde și de actualizarea anuală a unei serii de ghiduri privind sistemele naționale de securitate socială concepute pentru a-i informa pe cetățenii care se deplasează pe teritoriul Europei.

Cine sunt utilizatorii MISSOC?

MISSOC este utilizat de:

  • responsabili politici și funcționari
  • cercetători și studenți
  • cetățeni care se mută în alt stat membru cu scopul de a lucra sau de a locui acolo.

Cum sunt actualizate informațiile?

MISSOC este coordonat de Comisia Europeană, în colaborare cu secretariatul creat în acest scop. Fiecare țară participantă numește câte unul sau doi corespondenți din cadrul ministerelor naționale sau al instituțiilor responsabile cu securitatea socială. Corespondenții actualizează periodic tabelele comparative și ghidurile privind sistemele naționale de securitate socială.

Distribuiți pagina