Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Sociale zekerheid - MISSOC

Wat is MISSOC?

Het EU-systeem voor wederzijdse informatie over sociale bescherming (MISSOC) biedt gedetailleerde, vergelijkbare en recente informatie over socialebeschermingsstelsels in het Engels, Frans en Duits.

MISSOC publiceert tweemaal per jaar (in januari en juli) actuele informatie over de socialebeschermingsstelsels in de 27 EU-landen plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, waaronder:

  • vergelijkende tabellen over de 12 terreinen van sociale bescherming: financiering, gezondheidszorg, ziekte, zwangerschap en bevalling, invaliditeit, pensioenen, nabestaanden, arbeidsongevallen en beroepsziekten, gezinnen, werkloosheid, bestaansminimum en langetermijnzorg
  • organisatieschema's en korte beschrijvingen van de socialebeschermingsstructuur in de 32 deelnemende landen
  • korte beschrijvingen van de belangrijkste regelingen voor sociale bescherming van zelfstandigen.

MISSOC publiceert elk jaar ook bijgewerkte gidsen over de nationale socialezekerheidsstelsels, gericht op mensen die verhuizen binnen Europa.

Wie gebruikt MISSOC?

MISSOC wordt gebruikt door:

  • beleidsmakers en ambtenaren
  • onderzoekers en studenten
  • mensen die in een ander Europees land gaan wonen of werken

Wie houdt de informatie up-to-date?

MISSOC wordt gecoördineerd door de Europese Commissie, met behulp van een speciaal Secretariaat. Elk van de deelnemende landen wijst een of twee correspondenten aan die werkzaam zijn binnen een relevant ministerie of een instelling die zich bezighoudt met sociale zekerheid. De correspondenten updaten de tabellen en gidsen over socialezekerheidsstelsels regelmatig.

Delen