Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Socialinės apsaugos sistemos. MISSOC

Kas yra MISSOC?

MISSOC yra ES tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistema, kuria anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis teikiama išsami, palyginama ir reguliariai atnaujinama informacija apie nacionalines socialinės apsaugos sistemas.

Dukart per metus (sausį ir liepą) MISSOC skelbiama naujausia informacija apie 27 ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos socialinės apsaugos sistemas, be kita ko:

  • lyginamosios lentelės, kuriose pateikiami 12 pagrindinių socialinės apsaugos sričių (finansavimas, sveikatos priežiūra, ligos, motinystė, invalidumas, senatvė, maitintojo netekę asmenys, sužalojimai darbe ir profesinės ligos, šeima, nedarbas, minimalūs garantuojami ištekliai bei ilgalaikė priežiūra) duomenys,
  • 32 dalyvaujančiųjų šalių socialinės apsaugos struktūros organizacinės schemos ir trumpi aprašai,
  • svarbiausių socialinės apsaugos nuostatų savarankiškai dirbantiems asmenims trumpi aprašai.

MISSOC taip pat kasmet turi būti atnaujinami įvairūs nacionalinių socialinės apsaugos sistemų vadovai, skirti į kitas Europos šalis persikeliantiems piliečiams.

Kas naudojasi MISSOC?

MISSOC naudojasi:

  • politikos formuotojai ir pareigūnai,
  • mokslo darbuotojai ir studentai,
  • į kitą Europos šalį gyventi ar dirbti išvykstantys asmenys.

Kaip informacija atnaujinama?

MISSOC koordinuoja Europos Komisija, kuriai padeda jos paskirtas sekretoriatas. Kiekviena iš dalyvaujančių šalių paskiria vieną arba du atstovus iš ministerijų arba institucijų, atsakingų už socialinę apsaugą. Atstovai periodiškai atnaujina lyginamąsias lenteles ir nacionalinių socialinės apsaugos sistemų vadovus.

Bendrinti šį puslapį