Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Sotsiaalkaitsesüsteemid – MISSOC

Mis on MISSOC?

ELi vastastikune sotsiaalkaitsealane infosüsteem (MISSOC) hõlmab üksikasjalikku, võrreldavat ning korrapäraselt ajakohastatavat teavet riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles.

MISSOC avaldab kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) ajakohastatud teavet sotsiaalkindlustussüsteemide kohta 27 ELi liikmesriigis + Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis, sealhulgas

  • võrdlevaid tabeleid, mis hõlmavad 12 peamist sotsiaalkaitse valdkonda: rahastamine, tervishoid, haigus-, rasedus- ja sünnitus-, invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotus-, tööõnnetus- ja kutsehaigus-, pere-, töötushüvitised, toimetulekutoetus ja pikaajaline hooldus;
  • organisatsiooni skeeme ja lühikirjeldusi sotsiaalkaitsestruktuuride kohta 32 osalevas riigis;
  • lühikirjeldusi füüsilisest isikust ettevõtjate peamiste sotsiaalkaitsemeetmete kohta.

MISSOC on samuti vastutav riiklikke sotsiaalkindlustussüsteeme käsitlevate juhiste iga-aastase ajakohastamise eest. Juhisteeesmärk on anda teavet Euroopa piires liikuvatele kodanikele.

Kes kasutab MISSOCit?

MISSOCit kasutavad:

  • poliitikakujundajad ja ametnikud;
  • teadlased ja üliõpilased;
  • inimesed, kes asuvad teise Euroopa riiki elama või töötama.

Kuidas teavet ajakohastatakse?

MISSOCi tööd koordineerib Euroopa Komisjon. Komisjoni abistab tema poolt ametisse määratud sekretariaat. Iga MISSOCiga hõlmatud riik määrab oma ministeeriumidest või asutustest ühe või kaks sotsiaalkaitse valdkonna kontaktisikut. Need kontaktisikud ajakohastavad korrapäraselt võrdlevaid tabeleid ja riiklikke sotsiaalkindlustussüsteeme käsitlevaid juhiseid.

Jaga seda lehte