Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Sociale beskyttelsessystemer - MISSOC

Hvad er MISSOC?

EU's system MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) giver adgang til detaljerede, sammenlignelige og regelmæssigt opdaterede oplysninger om nationale socialsikringsordninger på engelsk, fransk og tysk.

To gange om året (i januar og juli) offentliggør MISSOC ajourført information om de sociale sikringssystemer i de 27 EU-medlemslande samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Det er bl.a.:

  • sammenlignende tabeller over 12 vigtige områder inden for social sikring: finansiering, sundhed, sygdom, barsel, invaliditet, alderdom, overlevende, arbejdsskader og erhvervssygdomme, familie, arbejdsløshed, garanterede minimumsressourcer og langtidspleje
  • organisationsdiagrammer og korte beskrivelser af de sociale sikringssystemer i de 32 deltagende lande
  • korte beskrivelser af de vigtigste sociale sikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende.

MISSOC har desuden ansvaret for årligt at opdatere en række retningslinjer for nationale sociale sikringsordninger, som er skrevet for borgere, der rejser inden for Europa.

Hvem bruger MISSOC?

MISSOC bruges af:

  • Politiske beslutningstagere og embedsmænd
  • Forskere og studerende
  • Folk, der flytter til et andet EU-land for at bo eller arbejde

Hvordan ajourføres oplysningerne?

MISSOC koordineres af Europa-Kommissionen med hjælp fra et sekretariat, den har udpeget. Hvert af de omfattede lande udpeger en eller to korrespondenter fra de nationale ministerier eller institutioner, som er ansvarlige for den sociale sikring. Disse korrespondenter opdaterer regelmæssigt de sammenlignende tabeller og retningslinjerne for nationale sociale sikringsordninger.

Del denne side