Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Občané nečlenských zemí

Občanům EU náleží právo pracovat v jiné zemi EU bez povinnosti vyřizovat si pracovní povolení.

Občané nečlenských zemí mohou mít rovněž právo pracovat v některé zemi EU nebo mít stejné pracovní podmínky jako občané EU. Tato práva závisí na tom, zda jsou  rodinnými příslušníky státního příslušníka EU , a na jejich vlastní státní příslušnosti.

Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Tyto země sice nejsou členy EU, jsou však součástí Evropského hospodářského prostoru, a jejich občané proto mohou pracovat v EU za stejných podmínek jako občané EU.

Pro občany Chorvatska platí dočasná omezení možnosti pracovat v Lichtenštejnsku.

Lichtenštejnsko zavedlo kvóty, které omezují počet osob, jež tam mohou bydlet a pracovat. Tyto kvóty se vztahují na státní příslušníky všech zemí EU, Norska a Islandu.

Švýcarsko

Podle dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem mohou švýcarští občané žít a pracovat kdekoli v EU.

Většina občanů zemí EU pracovní povolení ve Švýcarsku nepotřebuje. Omezení se týkají pouze státních příslušníků Chorvatska, kteří si stále ještě musí pracovní povolení obstarat. Další informace pro občany EU se zájmem o práci ve Švýcarsku.

Turecko

Právo tureckých občanů pracovat v určité zemi EU zcela závisí na zákonech dané země.

Pracovníci z Turecka, kteří jsou v některé zemi EU legálně zaměstnáni a řádně registrováni, mají tato práva:

 • po ročním legálním zaměstnání mají právo na prodloužení pracovního povolení pro práci u téhož zaměstnavatele, je-li místo stále k dispozici
 • po třech letech legálního zaměstnání mohou změnit zaměstnavatele a reagovat na jakoukoli nabídku zaměstnání v témže oboru
 • po čtyřech letech legálního zaměstnání mají volný přístup k jakémukoli zaměstnání v dané zemi EU

Turečtí občané, kteří legálně pracují v některé zemi EU, mají též právo na stejné pracovní podmínky jako občané dané země.

Další země, které uzavřely dohodu s EU

Pracovníci, kteří legálně pracují v některé zemi EU, mají právo na stejné pracovní podmínky jako občané dané země, pokud jsou státními příslušníky těchto zemí:

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Země, které s EU dohodu nemají

U státních příslušníků zemí, které s EU nemají uzavřenu dohodu, závisí právo pracovat v EU především na legislativě příslušné členské země. Výjimkou je případ členů rodiny státního příslušníka EU.

Předpisy EU nicméně upravují tyto oblasti týkající se pracovníků ze všech nečlenských zemí:

 • postavení občanů nečlenských zemí, kteří mají dlouhodobý pobyt v EU,
 • právo na sloučení rodiny,
 • přijímání vědců z nečlenských zemí,
 • přijímání studentů, žáků na výměnných pobytech, neplacených stážistů a dobrovolníků,
 • práv vysoce kvalifikovaných pracovníků z nečlenských zemí EU (systém modrých karet EU),
 • zjednodušení vstupních formalit a práv všech migrujících pracovníků z nečlenských zemí,
 • podmínek vstupu sezónních pracovníků z nečlenských zemí do EU a jejich pobytu v EU,
 • podmínek vstupu do EU a pobytu v EU pro státní příslušníky nečlenských zemí, které jejich zaměstnavatel přeloží na místo v EU.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku