Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Υπήκοοι τρίτων χωρών

Η ελευθερία μετακίνησης σε άλλη χώρα της ΕΕ για εργασία χωρίς να απαιτείται άδεια εργασίας είναι δικαίωμα των πολιτών χώρας της ΕΕ.

Οι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ μπορεί να δικαιούνται να εργάζονται σε μια χώρα της ΕΕ και να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους πολίτες χώρας της ΕΕ όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Τα δικαιώματα αυτά εξαρτώνται από την ιδιότητά τους ως μελών της οικογένειας πολιτών χώρας της ΕΕ και από τη δική τους υπηκοότητα.

Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν είναι μέλη της ΕΕ, οι πολίτες τους μπορούν να εργαστούν στην ΕΕ με τους ίδιους όρους όπως και οι πολίτες χώρας της ΕΕ, δεδομένου ότι ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Εργαζόμενοι από την Κροατία είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν προσωρινούς περιορισμούς όσον αφορά το δικαίωμα εργασίας στο Λιχτενστάιν.

Το Λιχτενστάιν επιβάλλει ποσοστώσεις οι οποίες περιορίζουν τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να εργαστούν και να ζήσουν στη χώρα αυτή. Αυτό το σύστημα ποσοστώσεων ισχύει για τους πολίτες όλων των χωρών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

Ελβετία

Βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, οι Ελβετοί πολίτες είναι ελεύθεροι να ζουν και να εργάζονται στην ΕΕ.

Οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ δεν χρειάζονται άδεια για να εργαστούν στην Ελβετία. Περιορισμοί ισχύουν μόνον για τους Κροάτες πολίτες που χρειάζονται άδεια εργασίας. Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να εργαστείτε στην Ελβετία ως πολίτης χώρας της ΕΕ.

Τουρκία

Το δικαίωμα των Τούρκων πολιτών να εργαστούν σε χώρα της ΕΕ εξαρτάται αποκλειστικά από τη νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας.

Οι Τούρκοι εργαζόμενοι που απασχολούνται νόμιμα σε χώρα της ΕΕ και είναι νόμιμα εγγεγραμμένοι στην αγορά εργασίας αυτής της χώρας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • μετά από ένα χρόνο νόμιμης απασχόλησης δικαιούνται να ζητήσουν ανανέωση της άδειας εργασίας στον ίδιο εργοδότη εάν υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας
 • μετά από τρία χρόνια νόμιμης απασχόλησης μπορούν να αλλάξουν εργοδότη και να αποδεχθούν οποιαδήποτε άλλη θέση εργασίας στο ίδιο επάγγελμα
 • μετά από τέσσερα χρόνια νόμιμης απασχόλησης αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε οποιαδήποτε αμειβόμενη απασχόληση στη συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ

Οι Τούρκοι πολίτες που απασχολούνται νόμιμα σε χώρα της ΕΕ δικαιούνται επίσης τους ίδιους όρους εργασίας με τους πολίτες αυτής της χώρας.

Άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία με την ΕΕ

Πολίτες των χωρών αυτών που εργάζονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούνται τους ίδιους όρους εργασίας με αυτούς που ισχύουν για τους πολίτες της χώρας υποδοχής.

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Χώρες που δεν έχουν συνάψει συμφωνία

Για πολίτες άλλων χωρών, που δεν έχουν συνάψει συμφωνία με την ΕΕ, το δικαίωμα εργασίας σε μια χώρα της ΕΕ εξαρτάται κυρίως από τους νόμους της χώρας αυτής, εκτός αν οι εργαζόμενοι είναι μέλη της οικογένειας πολίτη χώρας της ΕΕ.

Ωστόσο, όσον αφορά τους εργαζόμενους από όλες τις χώρες εκτός ΕΕ, η νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει:

 • την περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στην ΕΕ
 • το δικαίωμα επανένωσης των οικογενειών
 • την εισδοχή ερευνητών από τρίτες χώρες
 • την εισδοχή σπουδαστών, επισκεπτών μαθητών, άμισθων μαθητευόμενων και όσων προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία
 • τα δικαιώματα των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός ΕΕ (καθεστώς ευρωπαϊκής μπλε κάρτας)
 • τις απλουστευμένες διαδικασίες εισόδου και τα δικαιώματα όλων των μεταναστών από τρίτες χώρες που εργάζονται στην ΕΕ.
 • τις συνθήκες εισόδου και διαμονής εποχιακών εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ
 • τις συνθήκες εισόδου και διαμονής πολιτών χωρών εκτός ΕΕ στο πλαίσιο ενδοϋπηρεσιακής μετάθεσης.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα