Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Ikke-EU-borgere

Alle EU-borgere har ret til at flytte til et andet EU-land og arbejde uden arbejdstilladelse.

Ikke-EU-borgere kan have ret til at arbejde i et EU-land eller blive behandlet på lige fod med EU-borgere, hvad angår arbejdsvilkår. Deres rettigheder afhænger af deres status som familiemedlemmer til EU-borgere og deres eget statsborgerskab.

Island, Liechtenstein og Norge

Selv om disse lande ikke er medlem af EU, kan deres borgere arbejde i EU på samme vilkår som EU-borgere, da landene er med i Det Europæiske Samarbejdsområde.

Arbejdstagere fra Kroatien kan være underlagt midlertidige begrænsninger i retten til at arbejde i Liechtenstein.

Liechtenstein er der kvoter for, hvor mange der kan bo og arbejde i landet. Dette kvotesystem gælder for borgere fra alle EU-lande samt Norge og Island.

Schweiz

Ifølge aftalen mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer kan schweiziske borgere frit bosætte sig og arbejde i EU.

De fleste EU-borgere behøver ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Schweiz. Kun kroatiske statsborgere skal fortsat have arbejdstilladelse. Læs mere om at arbejde i Schweiz som EU-borger.

Tyrkiet

Tyrkiske borgeres ret til at flytte til et EU-land for at arbejde afhænger udelukkende af det pågældende lands lovgivning.

Tyrkiske arbejdstagere, der arbejder lovligt i et EU-land, og som er korrekt registreret som en del af arbejdsstyrken, har følgende rettigheder:

 • efter ét års lovlig beskæftigelse har de ret til at forlænge deres arbejdstilladelse hos den samme arbejdsgiver, hvis der er en ledig stilling
 • efter tre års lovlig beskæftigelse har de ret til at skifte arbejdsplads eller tage imod et jobtilbud inden for samme branche
 • efter fire års lovlig beskæftigelse har de fri adgang til enhver form for lønnet arbejde i det pågældende EU-land.

Tyrkiske borgere, som arbejder lovligt i et EU-land, er berettiget til de samme arbejdsvilkår, som landets egne borgere.

Andre lande, der har en aftale med EU

Borgere fra følgende lande, der arbejder lovligt i EU, har ret til samme arbejdsbetingelser som borgerne i værtslandet:

*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Lande uden en aftale med EU

For statsborgere fra andre lande – der ikke har nogen aftale med EU – hænger retten til at arbejde i et EU-land overvejende sammen med det pågældende lands lovgivning, medmindre man er medlem af en EU-borgers familie.

EU har dog regler på følgende områder, som gælder for arbejdstagere fra alle lande uden for EU:

 • ikke-EU-borgere med fast bopæl i EU
 • ret til familiesammenføring
 • indrejse for forskere fra lande uden for EU
 • indrejse for ikke-EU-borgere med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.
 • rettigheder for højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU (det "blå EU-kort")
 • forenklede regler for indrejse og rettigheder for alle arbejdstagere fra lande uden for EU
 • indrejse- og opholdsregler for sæsonarbejdere fra lande uden for EU
 • indrejse- og opholdsregler for borgere fra lande uden for EU ved overførsel inden for en koncern.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side