Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Državljani zemalja izvan EU-a

Građani EU-a imaju pravo preseliti se u drugu zemlju EU-a i ondje raditi bez radne dozvole.

Državljani trećih zemalja mogu imati pravo raditi u nekoj zemlji EU-a ili na jednake uvjete rada kao građani EU-a. Ta prava ovise o njihovu statusu članova obitelji građana EU-a i o njihovu vlastitom državljanstvu.

Island, Lihtenštajn i Norveška

Iako te zemlje nisu članice EU-a, njihovi državljani mogu raditi u EU-u jednako kao građani EU-a jer su te zemlje dio Europskog gospodarskog prostora.

Za radnike iz Hrvatske mogla bi postojati privremena ograničenja kad je riječ o radu u Lihtenštajnu.

Lihtenštajn je kvotama ograničio broj ljudi koji mogu ondje raditi i živjeti. Taj sustav kvota primjenjuje se na državljane svih zemalja EU-a te Norveške i Islanda.

Švicarska

U skladu sa Sporazumom EU-a i Švicarske o slobodnom kretanju osoba švicarski državljani mogu slobodno živjeti i raditi u EU-u.

Većina građana EU-a ne treba radnu dozvolu za rad u Švicarskoj. Ograničenja se primjenjuju samo na državljane Hrvatske, koji i dalje trebaju radnu dozvolu. Doznajte više o radu u Švicarskoj za građane EU-a.

Turska

Pravo državljana Turske na preseljenje u jednu od zemalja EU-a radi zaposlenja u potpunosti ovisi o zakonodavstvu dotične zemlje.

Turski radnici koji su zakonito zaposleni u zemlji EU-a i koji su propisno registrirani kao dio radne snage u toj zemlji imaju sljedeća prava:

 • nakon godinu dana zakonitog zaposlenja imaju pravo na obnavljanje radne dozvole za istog poslodavca ako postoji slobodno radno mjesto
 • nakon tri godine zakonitog zaposlenja mogu promijeniti poslodavca i prihvatiti drugu ponudu za posao ako je riječ o istom zanimanju
 • nakon četiri godine zakonitog zaposlenja imaju slobodan pristup svim plaćenim poslovima u toj zemlji EU-a.

Državljani Turske koji zakonito rade u jednoj od zemalja EU-a imaju pravo i na jednake radne uvjete kao državljani te zemlje.

Ostale zemlje koje imaju sporazum s EU-om

Državljani tih zemalja koji zakonito rade u Europskoj uniji imaju pravo na jednake radne uvjete kao državljani njihove zemlje domaćina:

*Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

Zemlje s kojima nije sklopljen sporazum

Pravo na rad u zemlji EU-a za državljane zemalja koje nisu sklopile sporazum s EU-om uglavnom ovisi o zakonodavstvu dotične zemlje EU-a, osim ako je riječ o članovima obitelji građanina EU-a.

Međutim, pravilima EU-a koja se odnose na radnike iz svih trećih zemalja obuhvaćeni su:

 • državljani trećih zemalja s dugotrajnim boravištem u EU-u
 • pravo na spajanje obitelji
 • prihvat istraživača iz trećih zemalja
 • prihvat studenata, učenika na razmjeni, neplaćenih stažista ili volontera
 • prava visokokvalificiranih radnika iz trećih zemalja (program plave karte EU-a)
 • pojednostavnjeni postupci za ulazak i prava svih radnika migranata iz trećih zemalja
 • uvjeti za ulazak i boravak sezonskih radnika iz trećih zemalja
 • uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva.

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu