Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Icke-EU-medborgare

Som medborgare i ett EU-land har du rätt att flytta till ett annat EU-land för att arbeta där utan arbetstillstånd.

Även om du inte är EU-medborgare kan du ha rätt att arbeta i ett EU-land eller kräva samma arbetsvillkor som en EU-medborgare. Rätten beror i så fall på din nationalitet och ställning som anhörig till en EU-medborgare.

Island, Liechtenstein och Norge

Fastän Island, Liechtenstein och Norge inte är medlemmar i EU, får deras medborgare arbeta i EU på samma villkor som EU-medborgare. Länderna tillhör nämligen EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Däremot kan arbetstagare från Kroatien omfattas av tillfälliga begränsningar i rätten att arbeta i Liechtenstein.

Liechtenstein har kvoter för hur många som får bo och arbeta där. Kvoterna gäller för alla medborgare från EU, Norge och Island.

Schweiz

Schweiziska medborgare har rätt att bo och arbeta i EU enligt avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer.

De flesta EU-medborgare behöver inget arbetstillstånd för att jobba i Schweiz. Restriktionerna gäller bara för kroatiska medborgare som fortfarande behöver arbetstillstånd. Läs mer om att jobba i Schweiz som EU-medborgare

Turkiet

Rätten för turkiska medborgare att flytta till ett EU-land för att arbeta beror helt och hållet på vilka lagar som gäller i det berörda landet.

Turkiska arbetstagare som är lagligt anställda i ett EU-land och registrerade på landets arbetsmarknad har följande rättigheter:

 • Efter ett års laglig anställning har de rätt att få sitt arbetstillstånd förnyat för samma arbetsgivare om jobbet finns kvar.
 • Efter tre års laglig anställning får de byta arbetsgivare och söka ett annat ledigt jobb inom samma yrke.
 • Efter fyra års laglig anställning har de rätt att ta valfri avlönad anställning i samma EU-land.

Turkiska arbetstagare som arbetar lagligt i ett EU-land har också rätt till samma arbetsvillkor som medborgarna i det landet.

Andra länder som har avtal med EU

Personer som är medborgare i följande länder, och som arbetar lagligt i EU, har rätt till samma arbetsvillkor som medborgarna i värdlandet:

 • Algeriet, Marocko och Tunisien
 • Ryssland
 • Albanien, Montenegro och Nordmakedonien
 • Bosnien och Hercegovina, Kosovo*, Serbien och Ukraina
 • Andorra och San Marino
 • 79 AVS-länder, dvs. länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Länder utan avtal

Huruvida medborgare i de länder som inte har något avtal med EU har rätt att arbeta i ett EU-land, beror på vilka lagar som gäller i det berörda landet. För anhöriga till EU-medborgare gäller dock särskilda regler.

På följande områden har EU regler som gäller för arbetstagare från alla länder utanför EU:

 • Icke-EU-medborgare som är varaktigt bosatta i EU.
 • Rätten till familjeåterförening.
 • Inresa för forskare från länder utanför EU.
 • Inresa för icke-EU-medborgare för studier, studentutbyte, oavlönad praktik eller volontärtjänst.
 • Rätten för högkvalificerade arbetstagare från länder utanför EU (EU:s blåkortssystem).
 • Enklare inreseförfaranden och rättigheter för alla arbetstagare från länder utanför EU.
 • Villkor för inresa och bosättning för säsongsarbetare från länder utanför EU.
 • Villkor för inresa och bosättning för icke-EU-medborgare vid företagsintern utstationering.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan