Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Icke-EU-medborgare

Som medborgare i ett EU-land har du rätt att flytta till ett annat EU-land för att arbeta där utan arbetstillstånd.

Även om du inte är EU-medborgare kan du ha rätt att arbeta i ett EU-land eller kräva samma arbetsvillkor som en EU-medborgare. Rätten beror i så fall på din nationalitet och ställning som anhörig till en EU-medborgare.

Island, Liechtenstein och Norge

Fastän Island, Liechtenstein och Norge inte är medlemmar i EU, får deras medborgare arbeta i EU på samma villkor som EU-medborgare. Länderna tillhör nämligen EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Däremot kan arbetstagare från Kroatien omfattas av tillfälliga begränsningar i rätten att arbeta i Liechtenstein.

Liechtenstein har kvoter för hur många som får bo och arbeta där. Kvoterna gäller för alla medborgare från EU, Norge och Island.

Storbritannien

Storbritannien fortsätter att omfattas av all EU-lagstiftning på alla politikområden under övergångsperioden, som enligt planerna upphör den 31 december 2020.

Schweiz

Schweiziska medborgare har rätt att bo och arbeta i EU enligt avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer.

De flesta EU-medborgare behöver inget arbetstillstånd för att jobba i Schweiz. Restriktionerna gäller bara för kroatiska medborgare som fortfarande behöver arbetstillstånd. Läs mer om att jobba i Schweiz som EU-medborgare

Turkiet

Rätten för turkiska medborgare att flytta till ett EU-land för att arbeta beror helt och hållet på vilka lagar som gäller i det berörda landet.

Turkiska arbetstagare som är lagligt anställda i ett EU-land och registrerade på landets arbetsmarknad har följande rättigheter:

 • Efter ett års laglig anställning har de rätt att få sitt arbetstillstånd förnyat för samma arbetsgivare om jobbet finns kvar.
 • Efter tre års laglig anställning får de byta arbetsgivare och söka ett annat ledigt jobb inom samma yrke.
 • Efter fyra års laglig anställning har de rätt att ta valfri avlönad anställning i samma EU-land.

Turkiska arbetstagare som arbetar lagligt i ett EU-land har också rätt till samma arbetsvillkor som medborgarna i det landet.

Andra länder som har avtal med EU

Personer som är medborgare i följande länder, och som arbetar lagligt i EU, har rätt till samma arbetsvillkor som medborgarna i värdlandet:

 • Algeriet, Marocko och Tunisien
 • Ryssland
 • Albanien, Montenegro och Nordmakedonien
 • Bosnien och Hercegovina, Kosovo*, Serbien och Ukraina
 • Andorra och San Marino
 • 79 AVS-länder, dvs. länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Länder utan avtal

Huruvida medborgare i de länder som inte har något avtal med EU har rätt att arbeta i ett EU-land, beror på vilka lagar som gäller i det berörda landet. För anhöriga till EU-medborgare gäller dock särskilda regler.

På följande områden har EU regler som gäller för arbetstagare från alla länder utanför EU:

 • Icke-EU-medborgare som är varaktigt bosatta i EU.
 • Rätten till familjeåterförening.
 • Inresa för forskare från länder utanför EU.
 • Inresa för icke-EU-medborgare för studier, studentutbyte, oavlönad praktik eller volontärtjänst.
 • Rätten för högkvalificerade arbetstagare från länder utanför EU (EU:s blåkortssystem).
 • Enklare inreseförfaranden och rättigheter för alla arbetstagare från länder utanför EU.
 • Villkor för inresa och bosättning för säsongsarbetare från länder utanför EU.
 • Villkor för inresa och bosättning för icke-EU-medborgare vid företagsintern utstationering.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan