Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Muut kuin EU-kansalaiset

EU-kansalaiset saavat vapaasti muuttaa toiseen EU-maahan työskentelemään ilman työlupaa.

Muilla kuin EU-kansalaisilla voi myös olla oikeus työskennellä EU-maassa ja saada työntekoon liittyvissä kysymyksissä tasaveroista kohtelua EU-kansalaisten kanssa. Nämä oikeudet riippuvat henkilön kansalaisuudesta ja siitä, onko hän EU-kansalaisen perheenjäsen.

Islanti, Liechtenstein ja Norja

Islanti, Liechtenstein ja Norja kuuluvat Euroopan talousalueeseen, ja niiden kansalaiset voivat työskennellä EU:n alueella samoilla ehdoilla kuin EU-kansalaiset.

Kroatian kansalaisten työskentelyyn Liechtensteinissa voi kohdistua tilapäisiä rajoituksia.

Liechtenstein on määritellyt kiintiöt, joilla rajoitetaan maahan asumaan ja työskentelemään muuttavien henkilöiden määrää. Kiintiöjärjestelmää sovelletaan kaikkien EU-maiden sekä Islannin ja Norjan kansalaisiin.

Sveitsi

Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta EU:n ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen mukaan Sveitsin kansalaiset voivat vapaasti asua ja työskennellä EU:ssa.

Useimmat EU-kansalaiset eivät tarvitse työlupaa Sveitsissä työskentelyä varten. Ainoastaan Kroatian kansalaisiin sovelletaan rajoituksia, ja he tarvitsevat työluvan. Lisätietoa EU-kansalaisten oikeudesta työskennellä Sveitsissä

Turkki

Turkin kansalaisten oikeus muuttaa johonkin EU-maahan töihin riippuu kyseisen EU-maan lainsäädännöstä.

Turkkilaisilla työntekijöillä, jotka ovat laillisesti töissä EU-maassa ja rekisteröityneet sikäläiseen työvoimaan kuuluviksi, on seuraavat oikeudet:

 • vuoden laillisen työsuhteen jälkeen oikeus työluvan uusimiseen samalle työnantajalle, mikäli työtä on tarjolla
 • kolmen vuoden laillisen työsuhteen jälkeen oikeus vaihtaa työnantajaa ja ottaa vastaan mitä tahansa vastaavaa tehtävää koskeva työtarjous
 • neljän vuoden laillisen työsuhteen jälkeen oikeus vapaasti ryhtyä mihin tahansa palkkatyöhön kyseisessä EU-maassa.

Turkin kansalaisilla, jotka työskentelevät laillisesti jossakin EU-maassa, on myös oikeus samoihin työehtoihin kuin kyseisen maan omilla kansalaisilla.

Muut maat, joilla on sopimus EU:n kanssa

Seuraavien maiden kansalaisilla, jotka työskentelevät laillisesti jossakin EU-maassa, on oikeudet samoihin työhehtoihin kuin kyseisen maan omilla kansalaisilla:

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Sopimuksettomat maat

Sellaisen maan kansalaisten, jonka kanssa EU:lla ei ole sopimusta, oikeus työskennellä jossakin EU-maassa riippuu pääasiassa kyseisen EU-maan omasta lainsäädännöstä. Poikkeuksena tästä ovat EU-kansalaisten perheenjäsenet.

On kuitenkin tiettyjä säännöksiä, jotka koskevat EU:n ulkopuolisista maista tulevia työntekijöitä. Nämä säännökset liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • muut kuin EU-kansalaiset, jotka ovat oleskelleet EU:n alueella pitkään
 • oikeus perheen yhdistämiseen
 • EU:n ulkopuolisista maista tulevien tutkijoiden pääsy maahan
 • opiskelijoiden, vaihto-oppilaiden, palkattomien harjoittelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden pääsy maahan
 • EU:n ulkopuolisista maista tulevien erittäin pätevien työntekijöiden oikeudet (EU:n sinisen kortin järjestelmä)
 • EU:n ulkopuolisista maista tulevien siirtotyöläisten oikeudet ja yksinkertaistetut maahantulomenettelyt
 • EU:n ulkopuolisista maista tulevien kausityöläisten maahantulo- ja oleskeluehdot
 • EU:n ulkopuolisista maista tulevien työntekijöiden maahantulo- ja oleskeluehdot yritysten sisäisten siirtojen yhteydessä.

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu