Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Jak se domoci svých práv

Právní kroky na vnitrostátní úrovni

  • Pokud jsou vaše práva porušena rozhodnutím vnitrostátního orgánu, je třeba se nejdříve dovolávat nápravy prostřednictvím odvolacího řízení stanoveného vnitrostátními právními předpisy.
  • Jakmile je rozhodnutí vydáno, lze se odvolat pouze v omezené lhůtě. To je třeba mít na paměti a lhůtu dodržet.
  • V rámci vnitrostátního řízení je možné se u vnitrostátních orgánů a soudů dovolávat právních předpisů EU o volném pohybu pracovních sil.

Pracovníci ze zemí EU a jejich rodinní příslušníci se mohou ohledně unijních a vnitrostátních předpisů o volném pohybu pracovníků obrátit na orgány prosazujících rovné zacházení s pracovníky, které fungují v každém členském státě. Nehlášená práce může být rovněž oznámena příslušným vnitrostátním orgánům.

Informační zdroje EU a pomoc s řešením problémů

  • Se žádostmi o informace o veškerých záležitostech EU je možné se obracet na službu Europe Direct.
  • Potřebujete-li vyřešit problém týkající se správního orgánu členského státu, podejte stížnost na síť SOLVIT.
  • Pokud máte zájem o bezplatné, individuální právní poradenství, žádejte o pomoc prostřednictvím stránek Vaše Evropa – Poradenství.
  • Pokud jsou vaše práva vyplývající z právních předpisů EU podle vašeho názoru porušována zákony určité země nebo jednáním orgánů, můžete podat písemnou stížnost Evropské komisi

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku