Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Oikeuksien turvaaminen

Kansalliset valitustiet

  • Jos kansallisen viranomaisen päätös mielestäsi loukkaa oikeuksiasi, hae oikaisua maan kansallisen lainsäädännön mukaisia menettelyjä käyttäen.
  • Oikaisua voi hakea tietyn ajan kuluessa siitä, kun päätös on annettu. Määräaikojen suhteen on syytä olla tarkkana.
  • Työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvään EU-lainsäädäntöön voi vedota myös kansallisten viranomaisten tai tuomioistuinten kanssa asioidessa.

EU:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä voivat saada tietoa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevista EU:n ja kansallisen tason säännöistä työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua edistäviltä kansallisilta elimiltä. Pimeästä työstä voidaan ilmoittaa niin ikään vastaaville kansallisille viranomaisille.

EU:n tietolähteitä ja välineitä ongelmanratkaisuun

  • Voit ottaa yhteyttä Europe Direct -palveluun kaikissa EU:hun liittyvissä kysymyksissä.
  • Solvit-järjestelmän kautta voit hakea ratkaisua ongelmaan, joka on syntynyt toisen EU-maan kansallisten viranomaisten kanssa asioidessa.
  • Sinun Eurooppasi -neuvonnan kautta voit saada oikeudellista neuvontaa maksutta.
  • Jos jonkin maan lainsäädäntö tai sen viranomaisten toiminta mielestäsi loukkaa EU-lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, voit tehdä kirjallisen valituksen Euroopan komissiolle.

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu