Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Jak dochodzić swoich praw

Kroki prawne na szczeblu krajowym

  • W przypadku gdy decyzja wydana przez organ władzy publicznej narusza prawo, należy przede wszystkim skorzystać z możliwości odwołania się, jakie zostały przewidziane w prawodawstwie danego państwa.
  • Na odwołanie się od decyzji administracyjnej przysługuje z góry określony czas liczony od momentu jej otrzymania. Warto o tym pamiętać i wszelkie odwołania składać w terminie.
  • Przepisy UE regulujące swobodny przepływ pracowników mogą stanowić podstawę do złożenia odwołania do organów administracyjnych lub sądowych państwa członkowskiego.

Pracownicy z UE i członkowie ich rodzin mogą uzyskać od organów promujących równe traktowanie pracowników w każdym państwie członkowskim pomoc w zakresie unijnych i krajowych przepisów dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Praca nierejestrowana może być również zgłaszana organom krajowym ds. przeciwdziałania pracy nierejestrowanej.

Unijne instrumenty informowania i rozwiązywania problemów 

  • Skontaktuj się z serwisem Europe Direct, jeżeli potrzebujesz więcej informacji na tematy związane z działalnością UE.
  • Aby znaleźć rozwiązanie problemu związanego z administracją publiczną innego kraju UE, złóż zapytanie poprzez system Solvit.
  • Aby uzyskać indywidualną i bezpłatną poradę prawną, wejdź na stronę Twoja Europa - Porady.
  • Jeżeli uważasz, że postępowanie administracji publicznej jednego z państw członkowskich lub obowiązujące w nim przepisy naruszają Twoje prawa wynikające z prawodawstwa UE, możesz złożyć pisemną skargę do Komisji Europejskiej.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę