Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Cum să vă exercitaţi drepturile

La nivel naţional

  • În cazul în care consideraţi că decizia unei autorităţi naţionale vă încalcă drepturile, mai întâi încercaţi să utilizaţi căile de atac prevăzute de legislaţia ţării respective.
  • După ce a fost pronunţată, o decizie poate fi atacată într-un termen limitat. De aceea, este important să ştiţi care este acest termen şi să îl respectaţi.
  • Legislaţia UE privind libera circulaţie a lucrătorilor poate fi invocată în faţa instanţelor naţionale.

Lucrătorii din UE și membrii familiilor lor pot obține asistență cu privire la normele europene și naționale referitoare la libera circulație a lucrătorilor de la organismele din fiecare stat membru responsabile cu promovarea egalității de tratament pentru toți lucrătorii. Munca nedeclarată poate fi raportată și autorităților naționale care se ocupă cu combaterea acesteia.

Informaţii şi instrumente de soluţionare a problemelor 

  • Contactaţi Europe Direct pentru informaţii privind UE
  • În cazul în care aveţi probleme cu o administraţie naţională din alt stat membru, contactaţi Solvit
  • Serviciul Europa ta - Consiliere vă oferă garatuit consiliere juridică
  • Dacă consideraţi că drepturile care vă revin în baza legislaţiei UE sunt încălcate de legislaţia unui stat membru sau de autorităţile naţionale, puteţi adresa o plângere în scris Comisiei Europene

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina