Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Kuidas oma õigusi kaitsta?

Õiguslikud meetmed liikmesriigi tasandil

  • Kui liikmesriigi asutus rikub teie õigusi, püüdke olukord lahendada eelkõige liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud kaebamismehhanismi vahendusel.
  • Otsuse tegemisele järgneb teatud ajavahemik, mille jooksul on otsust võimalik vaidlustada. Seda tähtaega tuleb silmas pidada ning sellest tuleb kinni pidada.
  • Liikmesriikide asutuste ja kohtutega suheldes võib menetlustes kasutada töötajate vaba liikumist käsitlevaid ELi õigusakte.

ELi töötajad ja nende pereliikmed võivad igas liikmesriigis saada abi seoses töötajate vaba liikumist käsitlevate ELi ja riiklike eeskirjadega asutustelt, mis edendavad töötajate võrdset kohtemist. Deklareerimata tööst võidakse teatada ka deklareerimata tööga seotud küsimustega tegelevatele riiklikele ametiasutustele.

ELi teave ja vahendid probleemide lahendamiseks 

  • Võtke ühendust talitusega Europe Direct, kust saate teavet kõigis ELi küsimustes
  • Liikmesriigi asutusega teises liikmesriigis tekkinud lahkarvamuse lahendamiseks esitage päring talitusele Solvit.
  • Esitage päring Teie Euroopa nõuandeteenistusele ning te saate konkreetse juhtumi põhise tasuta õigusliku nõuande.
  • Kui arvate et liikmesriigi õigusaktidega või asutuse käitumisega rikutakse teile ELi õigusaktidega antud õigusi, võite esitada kirjaliku kaebuse Euroopa Komisjonile.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte