Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Kako ostvariti svoja prava

Pravni koraci na državnoj razini

  • Ako se odlukom nacionalnog tijela ili djelovanjem privatne osobe ili tijela povrijede vaša prava, prvo tražite pravnu zaštitu putem žalbenih sredstava predviđenih nacionalnim zakonodavstvom.
  • Nakon što je donesena odluka, postoji ograničeno razdoblje tijekom kojeg se može podnijeti žalba. Treba voditi računa o tim rokovima i poštovati ih.
  • Pred nacionalnim tijelima i sudovima u nacionalnim postupcima može se pozvati na zakonodavstvo EU-a o slobodi kretanja radnika.

Radnici EU-a i članovi njihovih obitelji mogu dobiti pomoć u vezi s pravilima Unije i nacionalnim pravilima o slobodnom kretanju radnika od tijela koja se zalažu za jednako postupanje prema radnicima u svakoj državi članici. Neprijavljeni rad može se prijaviti i nacionalnim tijelima za suzbijanje neprijavljenog rada.

Informacije o EU-u i alati za rješavanje problema

  • Obratite se službi Europe Direct za informacije o pitanjima povezanima s EU-om.
  • Postavite pitanje putem mreže Solvit kako biste riješili problem s nacionalnom administracijom u drugoj državi članici EU-a.
  • Postavite pitanje putem službe Vaša Europa – Savjeti kako biste besplatno dobili prilagođene pravne savjete.
  • Ako smatrate da je došlo do kršenja vaših prava u skladu s pravom EU-a zbog zakona u određenoj zemlji ili zbog načina na koji tijela postupaju, možete se pisanim putem obratiti Europskoj komisiji.

Povezane novosti

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu