Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Kā īstenot savas tiesības

Juridiskie pasākumi valstu līmenī

  • Ja tiesības ir pārkāptas ar valsts iestādes lēmumu, vispirms tas jāapstrīd šajā instancē, izmantojot valsts likumdošanas piedāvātās apelācijas iespējas.
  • Pēc lēmuma pieņemšanas jums ir atvēlēts noteikts laikposms, kurā varat lūgt to pārskatīt. Ir svarīgi šos termiņus zināt un ievērot.
  • Valstu iestādēs un valstu tiesās var atsaukties uz ES tiesību aktiem par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos.

Saistībā ar Savienības un dalībvalstu noteikumiem par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību ES darba ņēmēji un viņu ģimenes locekļi var saņemt palīdzību no katras dalībvalsts struktūrām, kas veicina vienlīdzīgu attieksmi pret darba ņēmējiem. Tāpat valsts iestādēm, kas cīnās pret nedeklarētu darbu, var ziņot par šāda veida nodarbinātību.

ES informācijas sistēmas un mehānismi problēmu risināšanai 

  • Sazinieties ar "Europe Direct" , lai rastu atbildes uz visiem ar ES saistītiem jautājumiem.
  • Vērsieties "Solvit", ja jāatrisina problēma, kas radusies saistībā ar citas ES dalībvalsts iestādes lēmumu.
  • Uzdodiet jautājumu dienestam "Tavs Eiropas padomdevējs", kur saņemsit bezmaksas juridisku konsultāciju par jūsu konkrēto situāciju.
  • Ja uzskatāt, ka kāda dalībvalsts savos likumos vai iestāžu lēmumos nav ievērojusi jūsu tiesības, kas jums piešķirtas ES tiesību aktos, varat rakstiski iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: