Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Sådan gør du dine rettigheder gældende

Nationale retsmidler

  • Hvis dine rettigheder krænkes ved en national myndigheds afgørelse, skal du først benytte dig af de appelmuligheder, den nationale lovgivning giver.
  • Når en afgørelse er truffet, kan den appelleres inden for en afgrænset periode. Det er vigtigt at kende og overholde disse tidsfrister.
  • EU's lovgivning om arbejdskraftens frie bevægelighed kan påberåbes over for de nationale myndigheder og domstole i nationale retssager.

EU-arbejdstagere og deres familie kan også få hjælp vedrørende EU’s og de enkelte landes regler om fri bevægelighed for arbejdstagere fra de organer, der støtter ligebehandling af arbejdstagere i de enkelte EU-lande. Der er også mulighed for at indberette sort arbejde til de ansvarlige nationale myndigheder.

Information om EU og værktøjer til problemløsning 

  • Kontakt Europe Direct og få svar på alle dine spørgsmål om EU
  • Send en forespørgsel via Solvit for at løse et problem med en national myndighed i et andet EU-land.
  • Send en forespørgsel via Dit Europa – Råd og vink for gratis juridisk rådgivning.
  • Hvis du mener, dine EU-rettigheder krænkes af lovene i et bestemt land eller af myndighedernes praksis, kan du indgive en skriftlig klage til Europa-Kommissionen.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side