Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Kaip naudotis savo teisėmis

Teisiniai veiksmai nacionaliniu lygmeniu

  • Jei nacionalinės valdžios institucijos sprendimu pažeidžiamos jūsų teisės, pirmiausia siekite ginti savo teises naudodamiesi tos šalies teisės aktuose numatyta apskundimo tvarka.
  • Paskelbus sprendimą, jį apskųsti galima tik per ribotą laiką. Svarbu žinoti apie tokius terminus ir jų laikytis.
  • Nacionalinio nagrinėjimo metu bendraujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir teismuose galima remtis laisvą darbuotojų judėjimą reglamentuojančiais ES teisės aktais.

ES darbuotojai ir jų šeimos nariai gali gauti pagalbą Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatų dėl laisvo darbuotojų judėjimo taikymo srityje. Ją teikia įstaigos, skatinančios vienodą požiūrį į darbuotojus visose valstybėse narėse. Apie nedeklaruojamą darbą taip pat galima pranešti nacionalinėms institucijoms, sprendžiančioms nedeklaruojamo darbo problemas.

ES informavimas ir problemų sprendimo priemonės 

  • Dėl informacijos visais ES klausimais kreipkitės į „Europe Direct“.
  • Jei siekiate išspręsti problemą, kilusią dėl nacionalinės administravimo įstaigos veiksmų kitoje ES šalyje, pateikite užklausą „Solvit“.
  • Jei pageidaujate nemokamos teisinės konsultacijos konkrečiu klausimu, pateikite užklausą tarnybai „Jūsų Europos patarėjas“.
  • Jei manote, kad kurios nors šalies įstatymais arba valdžios institucijų elgesiu pažeidžiamos ES teisės aktais nustatytos jūsų teisės, galite raštu pateikti skundą Europos Komisijai.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį