Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Zaměstnání ve veřejném sektoru

Pracovní místa vyhrazená státním příslušníkům dané země

Země EU mohou vyhradit některá místa ve veřejném sektoru pro své státní příslušníky. Jde o výjimku z obecné zásady volného pohybu pracovních sil, kterou je nutno vykládat restriktivně.

  • Státním příslušníkům je možné vyhradit pouze pracovní místa, kde se pracovník přímo nebo nepřímo podílí na výkonu veřejné moci a povinnostech v rámci ochrany obecného zájmu státu.
  • Tato kritéria se musí posuzovat případ od případu, s ohledem na povahu úkolů a odpovědnost související s daným pracovním místem.

Zaměstnávání a pracovní podmínky

V případě ostatních pracovních míst, které nejsou státním příslušníkům dané země EU vyhrazena, musí být s pracovníky z ostatních zemí EU zacházeno stejně jako se státními příslušníky této země v záležitostech:

  • přístupu k pracovním místům, tzn. při náboru a zaměstnávání
  • pracovních podmínek, jako je např. mzda a platová třída
  • uznávání odborné praxe a služebního věku

Pro uchazeče o pracovní místa ve veřejném sektoru může být obtížnější, aby dosáhli uznání své odborné kvalifikace a služebního věku, pokud je získali v jiné zemi EU, než kde se ucházejí o práci. Nicméně:

  • zaměstnavatelé z veřejného sektoru musejí vzít v úvahu předcházející praxi ve srovnatelných zaměstnáních v ostatních zemích EU – ať už při rozhodnutí, zda uchazeče zaměstnat, nebo při určení výše jeho mzdy, jeho platové třídy a dalších pracovních podmínek
  • délka praxe musí být zohledněna týmž způsobem jako odborná kvalifikace nebo služební věk získané v hostitelské zemi

Další informace

Sdílet tuto stránku