Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Ansættelse i den offentlige sektor

Job, der er forbeholdt statsborgere

EU-landene har ret til at forbeholde bestemte stillinger i den offentlige sektor til egne statsborgere. Det er en undtagelse fra den generelle regel om arbejdskraftens frie bevægelighed og skal derfor fortolkes strengt.

  • Det er kun stillinger, der medfører direkte eller indirekte deltagelse i udøvelsen af offentlig myndighed, eller funktioner, der skal sikre statens almene interesser, der kan begrænses til landets egne statsborgere.
  • Disse kriterier skal vurderes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til arbejdsopgaver og ansvar ved stillingen.

Ansættelse og arbejdsvilkår

Ved andre stillinger, der ikke er forbeholdt statsborgere, skal borgere fra andre EU-lande behandles på samme måde som landets egne borgere med hensyn til:

  • adgang til stillinger, f.eks. ansættelsesprocedurer
  • arbejdsvilkår, herunder løn og grad
  • anerkendelse af erhvervserfaring og anciennitet.

Når man ansøger om en stilling i den offentlige sektor i et andet EU-land, kan det være svært at få erhvervserfaring og anciennitet fra andre lande anerkendt. Men samtidig gælder det:

  • at arbejdsgivere i den offentlige sektor skal tage hensyn til tidligere perioder med lignende ansættelsesforhold i andre EU-lande – både ved ansættelse og fastsættelse af løn, grad og andre arbejdsvilkår
  • at disse perioder skal vurderes på samme måde som erhvervserfaring og anciennitet fra hjemlandet.

Flere oplysninger

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side