Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Anställning i den offentliga sektorn

Tjänster förbehållna inhemska medborgare

EU-länderna får reservera vissa befattningar inom den offentliga sektorn för landets egna medborgare. Detta undantag från den allmänna regeln om fri rörlighet för arbetstagare ska användas restriktivt.

  • Undantaget gäller bara befattningar som inbegriper offentlig myndighetsutövning och bevakning av statens allmänna intressen.
  • Huruvida en befattning uppfyller dessa kriterier ska bedömas från fall till fall, med hänsyn till vilken typ av uppgifter och ansvar som befattningen medför.

Rekrytering och arbetsvillkor

För andra befattningar som inte är förbehållna inhemska medborgare ska medborgare från andra EU-länder behandlas på samma sätt som landets egna medborgare när det gäller

  • tillgång till lediga tjänster, t.ex. anställningsförfaranden
  • arbetsvillkor, t.ex. lön och tjänstegrad
  • tillgodoräknande av yrkeserfarenhet och tjänsteår.

När du söker jobb i ett annat EU-lands offentliga sektor kan det vara svårt att få tidigare yrkeserfarenhet och tjänsteår tillgodoräknade. Följande regler gäller:

  • Arbetsgivare i den offentliga sektorn måste ta hänsyn till tidigare liknande anställningar i andra EU-länder – både vid rekryteringen och när man fastställer lön, tjänstegrad och andra arbetsvillkor.
  • Tidigare anställningar ska värderas på samma sätt som yrkeserfarenhet och tjänsteår i värdlandet.

Läs mer

Dela den här sidan