Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Ocuparea forţei de muncă în sectorul public

Locuri de muncă în sectorul public

În UE, statele membre pot restrânge accesul la anumite posturi din administraţia publică, care nu vor putea fi ocupate decât de către cetăţenii ţării respective. Este o excepţie de la regula generală privind libera circulaţie a lucrătorilor, care trebuie interpretată după caz.

  • Sunt avute în vedere numai acele posturi care presupun o participare directă sau indirectă la exercitarea autorităţii publice şi a obligaţiilor vizând apărarea interesului general naţional.
  • Aceste criterii trebuie să fie evaluate de la caz la caz, luând în considerare natura sarcinilor şi a responsabilităţilor pe care le implică activitatea respectivă.

Condiţii de angajare şi de muncă

În cazul locurilor de muncă care nu fac obiectul acestor restricţii, cetăţenii UE trebuie să fie trataţi la fel în ceea ce priveşte:

  • accesul la un loc de muncă (ex. procedurile de angajare)
  • condiţiile de muncă (ex. salariu, grad)
  • recunoaşterea experienţei profesionale şi a vechimii în muncă.

Cetăţenii UE care candidează pentru un post în administraţia publică a unui alt stat membru, pot întâmpina dificultăţi în ceea ce priveşte recunoaşterea experienţei profesionale şi a vechimii în muncă acumulate în alte ţări din UE. Însă:

  • administraţiile publice trebuie să ţină cont de perioadele de muncă anterioare comparabile acumulate în alte ţări din UE, atunci când stabilesc condiţiile de angajare, salariul, gradul şi alte condiţii de muncă
  • aceste perioade de muncă trebuie luate în calcul în aceleaşi condiţii ca experienţa profesională şi vechimea acumulată în ţara gazdă.

Detalii

Distribuiți pagina