Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Zaposlitev v javnem sektorju

Rezervirana delovna mesta

Države članice EU lahko uvedejo omejitve za nekatera delovna mesta v javnem sektorju in nanje zaposlijo samo svoje državljane. Ta izjema od splošnega pravila prostega pretoka delovne sile pa se lahko uporablja samo v zelo omejenem obsegu.

  • Omejitev zaposlovanja na državljane države članice lahko velja samo za delovna mesta, ki zadevajo izvajanje javnih pooblastil in zaščito splošnih državnih interesov.
  • Merila je treba oceniti za vsak primer posebej ob upoštevanju značilnosti dela in pristojnosti posameznega delovnega mesta.

Zaposlitev in delovni pogoji

Za delovna mesta, ki niso omejena na državljane zadevne države članice, se državljani drugih držav EU obravnavajo enako kot državljani države gostiteljice glede:

  • dostopa do delovnih mest, npr. postopkov zaposlovanja,
  • pogojev dela, denimo plače in uvrstitve v plačni razred,
  • priznavanja poklicnih izkušenj in delovne dobe.

Pogosta težava delavcev pri zaposlovanju v javnem sektorju v drugi državi EU je priznavanje delovne dobe in izkušenj, ki so jih pridobili v drugih državah članicah. Vendar pravila EU določajo:

  • da morajo delodajalci v javnem sektorju upoštevati delovno dobo na primerljivem delovnem mestu v drugi državi članici EU, in sicer v postopku zaposlovanja in pri določanju višine plače, plačnega razreda in drugih pogojev zaposlitve,
  • da je treba to delovno dobo obravnavati enako kot delovne izkušnje, pridobljene v državi gostiteljici.

Dodatne informacije

Združeno kraljestvo

V prehodnem obdobju se bo vse pravo EU na vseh področjih politik še vedno uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem.  Prehodno obdobje se bo predvidoma končalo 31. decembra 2020.

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej