Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Foglalkoztatás a közszférában

Állampolgároknak fenntartott állások

Az EU-tagországoknak joguk van arra, hogy a közszektorban bizonyos állások esetében csak saját állampolgáraikat alkalmazzák. Ez kivételt jelent a munkavállalók szabad mozgását biztosító általános szabály alól, és ennélfogva megszorítóan kell értelmezni.

  • Csak azoknak az álláshelyeknek az esetében lehet a felvételt a kérdéses ország állampolgáraira korlátozni, amelyek betöltése közvetlenül vagy közvetve a közhatalom gyakorlásával és azzal a kötelezettséggel jár, hogy a munkavállalónak az állam általános érdekeinek védelmében kell eljárnia.
  • E kritériumok teljesülését eseti alapon kell elbírálni, tekintetbe véve az adott munkakörbe tartozó feladatokat és az azzal járó kötelezettségeket.

Munkaerő-felvétel és munkafeltételek

Azoknak a munkahelyeknek az esetében, melyek betöltése esetében nem jelent feltételt az állampolgárság, a többi EU-tagország állampolgárait ugyanolyan elbánásban kell részesíteni, mint az adott ország állampolgárait a következők tekintetében:

  • álláshelyek betöltése (pl. munkaerő-felvételi eljárások),
  • munkafeltételek (pl. fizetés és besorolási fokozat),
  • a szakmai tapasztalat és a teljesített szolgálati idő elismerése.

Amikor uniós polgárok olyan közszektorbeli állásokra jelentkeznek, melyeket más EU-tagországok hirdetnek meg, előfordulhat, hogy nehézségekbe ütköznek, amikor el akarják ismertetni az adott ország határain kívül megszerzett szakmai tapasztalatukat és az ott teljesített szolgálati éveiket. Ennek ellenére a közszférában tevékeny munkáltatóknak:

  • figyelembe kell venniük a más EU-tagországokban hasonló munkaviszonyban eltöltött időszakokat – a felvételi eljárás során éppúgy, mint a fizetés, a besorolási fokozat és más munkafeltételek meghatározásakor;
  • ezeket az időszakokat ugyanolyan mértékben kell számításba venniük, mint a saját országukban megszerzett szakmai tapasztalatot és az ott teljesített szolgálati időt.

További információk

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása