Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Zatrudnienie w sektorze publicznym

Miejsca pracy zarezerwowane dla obywateli danego kraju

Państwa członkowskie UE dopuściły możliwość ograniczenia dostępu do niektórych stanowisk w sektorze publicznym wyłącznie do obywateli swojego kraju. Jest to wyjątek od ogólnej zasady swobodnego przepływu pracowników, dlatego też jego jego stosowanie podlega ścisłej kontroli.

  • Tylko stanowiska obejmujące pośrednie lub bezpośrednie wykonywanie władzy publicznej oraz funkcje mające na celu ochronę ogólnych interesów państwa mogą być zarezerwowane dla obywateli danego kraju.
  • Kryteria te należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę charakter zadań i obowiązków przynależących do danego stanowiska.

Rekrutacja i warunki pracy

W przypadku naboru na wszelkie inne stanowiska, do których dostęp nie został ograniczony do obywateli danego kraju, obywatele wszystkich innych państw członkowskich mają prawo do traktowania na takich samych warunkach, jak obywatele danego kraju. Dotyczy to:

  • dostępu do stanowisk (np. procedury rektutacyjne),
  • warunków pracy (wynagrodzenia, grupy zaszeregowania),
  • uznania doświadczenia zawodowego i stażu pracy.

Osoby starające się o stanowisko w sektorze publicznym innego kraju UE mogą nadal napotykać problemy związane z uznaniem doświadczenia zawodowego i stażu pracy, jakie zdobyły w innych państwach członkowskich. Jednakże:

  • pracownicy sektora publicznego muszą brać pod uwagę okresy przepracowane na równoważnych stanowiskach w innych krajach UE – zarówno na etapie rekrutacji, jak i przy ustalaniu wynagrodzenia, grupy zaszeregowania i innych warunków pracy,
  • okresy te powinny być traktowane na tej samej zasadzie, co doświadczenie i staż pracy nabyte w nowym kraju.

Więcej informacji

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę