Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Zaposlenje u javnom sektoru

Radna mjesta predviđena za državljane

Državama članicama EU-a dopušteno je rezervirati neka radna mjesta u javnom sektoru za svoje državljane. To je iznimka od općeg pravila slobodnog kretanja radnika i stoga se mora restriktivno tumačiti.

  • Samo radna mjesta koja uključuju izravno ili neizravno sudjelovanje u izvršavanju javnih ovlasti i dužnosti za zaštitu općeg interesa države mogu se ograničiti na državljane.
  • Ti se kriteriji moraju ocjenjivati od slučaja do slučaja uzimajući u obzir zadaće i odgovornosti koje obuhvaća određeno radno mjesto.

Zapošljavanje i uvjeti rada

Za ostala radna mjesta koja nisu ograničena na državljane, prema državljanima drugih država članica EU-a mora se postupati na isti način kao i prema državljanima što se tiče:

  • pristupa radnim mjestima, npr. postupci zapošljavanja
  • radnih uvjeta kao što su plaća i platni razred 
  • priznavanja profesionalnog iskustva i radnog staža.

Kada se ljudi prijavljuju za radna mjesta u javnom sektoru u drugoj državi članici EU-a, mogu naići na poteškoće pri priznavanju profesionalnog iskustva i radnog staža stečenog u drugim državama članicama EU-a. Međutim:

  • poslodavci iz javnog sektora moraju uzeti u obzir prethodna razdoblja usporedivog zaposlenja u drugim državama članicama EU-a – kako za zapošljavanje tako i za određivanje plaće, razreda i drugih radnih uvjeta
  • ta razdoblja moraju se razmatrati na isti način kao i profesionalno iskustvo i radni staž stečeni u zemlji domaćinu.

Više informacija

Podijeli ovu stranicu