Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Darbas viešajame sektoriuje

Pareigos, kurias leidžiama eiti tik tos šalies piliečiams

ES šalims suteikiama teisė tam tikras viešojo sektoriaus darbo vietas leisti užimti tik savo šalies piliečiams. Tai bendrosios laisvo darbuotojų judėjimo taisyklės išimtis, todėl ji turi būti aiškinama siaurai.

  • Ši išimtis gali būti taikoma tik pareigoms, kurias einant tiesiogiai arba netiesiogiai naudojamasi viešosios valdžios įgaliojimais ir atliekamos užduotys, kurių paskirtis – apsaugoti bendruosius vastybės interesus.
  • Šie kriterijai turi būti įvertinami kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į su pareigomis susijusias užduotis ir atsakomybę.

Įdarbinimo ir darbo sąlygos

Kitų pareigybių, kurias leidžiama eiti ne tik tos šalies piliečiams, atveju kitų ES šalių piliečiai turi turėti tokias pačias sąlygas kaip ir priimančiosios šalies piliečiai:

  • vienodas galimybes įsidarbinti, pavyzdžiui, jiems turi būti taikomos tokios pačios įdarbinimo procedūros,
  • vienodas darbo sąlygas, pavyzdžiui, atlygį ir kategoriją,
  • turi būti pripažįstama jų profesinė patirtis ir darbo stažas.

Kai asmenys teikia paraišką viešojo sektoriaus pareigoms užimti kitose ES šalyse, jiems gali kilti sunkumų siekiant, kad būtų pripažinta jų kitose ES šalyse įgyta profesinė patirtis ir darbo stažas. Tačiau:

  • viešojo sektoriaus darbdaviai privalo atsižvelgti į ankstesnius panašios darbo patirties, įgytos kitose ES šalyse, laikotarpius – ir įdarbindami, ir nustatydami atlygio dydį, kategoriją bei kitas darbo sąlygas,
  • į šiuos laikotarpius turi būti atsižvelgiama taip pat kaip ir į profesinę patirtį bei darbo stažą, įgytus priimančiojoje šalyje.

Daugiau informacijos

Jungtinė Karalystė

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje visose politikos srityse bus toliau taikomi visi ES teisės aktai. Šiuo metu numatyta, kad pereinamasis laikotarpis baigsis 2020 m. gruodžio 31 d.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį