Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Werk in de publieke sector

Banen voor eigen burgers

EU-landen mogen bepaalde overheidsbanen aan hun eigen burgers voorbehouden. Dit vormt een uitzondering op de algemene regel van vrij verkeer van werknemers en moet daarom restrictief worden uitgelegd.

  • Alleen banen die direct of indirect betrekking hebben op het openbare gezag en functies ter bescherming van het staatsbelang mogen aan eigen burgers worden voorbehouden.
  • Deze criteria moeten geval per geval worden beoordeeld op basis van de aard van de taken en verantwoordelijkheden die bij de baan horen.

Wervingsprocedures en arbeidsomstandigheden

Voor andere banen die niet aan burgers van het land zelf zijn voorbehouden, moeten burgers van andere EU-landen dezelfde behandeling krijgen op het gebied van:

  • toegang tot banen, bijvoorbeeld wervingsprocedures
  • arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en schaal
  • erkenning van werkervaring en anciënniteit

Als mensen voor overheidsbanen solliciteren in andere EU-landen, ondervinden ze soms problemen met de erkenning van de professionele ervaring en anciënniteit die zij in een ander EU-land hebben opgebouwd. Hierbij geldt wel dat:

  • werkgevers in de overheidssector verplicht zijn om rekening te houden met vergelijkbare werkervaring die is opgedaan in een ander EU-land, zowel bij de aanwerving als bij het bepalen van het salaris, de schaal en andere arbeidsvoorwaarden
  • deze werkervaring hetzelfde moet worden beoordeeld als professionele ervaring en anciënniteit die in het gastland zijn verworven

Meer informatie

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen