Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Julkisen sektorin työpaikat

Oman maan kansalaisille varatut virat

EU-mailla on oikeus varata tietyt julkisen sektorin työpaikat omille kansalaisilleen. Tämä on poikkeus työntekijöiden vapaata liikkumisoikeutta koskevaan perussääntöön, ja sitä on näin ollen tulkittava rajoitetusti.

  • Ainoastaan sellaiset julkisen sektorin työpaikat, joihin liittyy julkisen vallan suoraa tai epäsuoraa käyttöä ja vastuuta valtion yleisen edun valvomisesta, voidaan rajata maan omille kansalaisille.
  • Näitä perusteita on arvioitava tapauskohtaisesti ja otettava huomioon työtehtävien luonne ja toimeen kuuluva vastuu.

Työhönotto ja työehdot

Kun palkataan työntekijöitä sellaisiin työtehtäviin, joita ei ole rajattu oman maan kansalaisille, on muiden EU-maiden kansalaisia kohdeltava samalla tavoin kuin oman maan kansalaisia

  • työnsaannissa (esim. työnhakumenettelyissä)
  • työehtojen (esim. palkka ja palkkaluokka) suhteen
  • ammatillisen kokemuksen ja virkaiän tunnustamisen suhteen.

Työnhakijoilla, jotka hakevat julkisen sektorin työtehtäviin toisessa EU-maassa, voi olla vaikeuksia saada työkokemuksensa tunnustetuksi. Kuitenkin

  • julkisen sektorin työnantajien on otettava muissa EU-maissa hankittu työkokemus huomioon sekä työhönottovaiheessa että silloin, kun päätetään palkasta, palkkaluokasta ja muista työehdoista
  • toisessa jäsenmaassa hankittu työkokemus on rinnastettava omassa maassa hankittuun kokemukseen.

Lisätietoa

Jaa tämä sivu