Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Právo pobytu

Pracovníci

Pokud mají pracovníci v Unii zaměstnání mimo svou zemi, mají v zemi, kde pracují, právo pobývat. Totéž platí i pro uchazeče o zaměstnání (po dobu, kdy hledají zaměstnání – viz právo hledat práci).

Hostitelská země může vyžadovat, aby se registrovali u příslušných orgánů jako její rezidenti. Tato případná povinnost vyplývá ze statusu „migrujícího pracovníka z EU“ (viz směrnice 2004/38/ES).

Další právní a administrativní náležitosti: Závisí na délce pobytu (do 3 měsíců, více než 3 měsíce, trvalý pobyt).

Rodinní příslušníci

Bez ohledu na státní příslušnost mají právo pobývat v téže zemi i tito rodinní příslušníci pracovníka  :

  • manžel(ka)
  • registrovaný partner nebo partnerka (pokud hostitelská země považuje registrované partnerství za rovnocenné manželství)
  • potomci do 21 let nebo závislí potomci
  • závislí příbuzní ve vzestupné linii (např. rodiče, prarodiče)

Členské státy musí také usnadnit vstup a pobyt

  • dalším závislým rodinným příslušníkům nebo členům domácnosti pracovníka
  • dalším rodinným příslušníkům, kteří potřebují z vážných zdravoních důvodů osobní péči
  • partnerovi, který prokázal, že s pracovníkem žije v trvalém vztahu

V případě, že je manželství rozvedeno nebo prohlášeno za neplatné, a v případě ukončení registrovaného partnerství, smrti nebo odchodu pracovníka ze země může rodinným příslušníkům za určitých podmínek právo pobytu zůstat.

Administrativní formality

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku