Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Pravo na boravak

Radnici

Osobe zaposlene u drugoj zemlji EU-a imaju pravo ondje živjeti. Tražiteljima zaposlenja također je dopušteno boraviti u drugoj zemlji dok u njoj traže posao. (Doznajte više o pravu na traženje posla)

Zemlja domaćin može od tih osoba kao „radnika migranata iz EU-a” zahtijevati da se prijave nadležnim tijelima kao rezidenti. (Doznajte više o Direktivi 2004/38/EZ)

Ostale pravne i upravne formalnosti ovise o trajanju boravka, odnosno o tome je li riječ o boravku kraćem ili dužem od tri mjeseca ili trajnom boravku.

Članovi obitelji

Sljedeći članovi obitelji radnika imaju pravo boravka u istoj zemlji neovisno o njihovu državljanstvu:

  • bračni drug
  • registrirani partner (pod uvjetom da zemlja domaćin registrirano partnerstvo smatra istovjetnim braku)
  • potomci koji nisu navršili 21 godinu ili su uzdržavanici, uključujući potomke bračnog druga ili partnera
  • uzdržavani srodnici u uzlaznoj liniji (npr. roditelji, bake i djedovi), uključujući srodnike bračnog druga ili partnera

Zemlje EU-a moraju omogućiti ulazak i boravak:

  • drugih članova obitelji koji su uzdržavane osobe ili članovi kućanstva radnika
  • drugih članova obitelji kojima je nužna skrb zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga
  • partnera koji dokažu trajan odnos s radnikom.

U slučaju razvoda, poništenja braka, raskida registriranog partnerstva, smrti ili odlaska radnika članovi obitelji mogu zadržati pravo boravka pod određenim uvjetima, i to ako održavaju obiteljsku vezu i ne počnu predstavljati rizik za javni poredak ili gospodarski teret za državu.

Upravne formalnosti

Ujedinjena Kraljevina

Cjelokupno pravo EU-a u svim područjima politika nastavit će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja. Trenutačno je predviđeno da prijelazno razdoblje završi 31. prosinca 2020.

Podijeli ovu stranicu